גוגל מחויבת לקידום עצמי גזעי עבור קהילות שחורות. תראה איך.
דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

מודול src.lib.support.verhoeff.Verhoeff

סיכום

תוכן

src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.ComputeCheckChar (str, charset = '0123456789')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.VerifyCheckChar (str, charset = '0123456789')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.ComputeCheckChar16 (str, charset = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.VerifyCheckChar16 (str, charset = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.ComputeCheckChar32 (str, charset = '0123456789ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXY')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.VerifyCheckChar32 (str, charset = '0123456789ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXY')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.ComputeCheckChar36 (str, charset = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.VerifyCheckChar36 (str, charset = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')