Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.

اسناد را ببافید

مشخصات فنی ، ارائه ها ، و مقالات سفید برای پروتکل های Weave و عملکرد مربوطه.

سند شرح
بافندگی معماری مروری سطح بالا از معماری Weave.

کاغذهای سفید

سند شرح
TLV ببافید انگیزه ، منطق و تجزیه و تحلیل رقابتی را که برای ایجاد و تعریف قالب نمایندگی داده Nest Weave: Tag Length Value (TLV) استفاده شده است ، توصیف می کند. در تجزیه و تحلیل رقابتی ، مقایسه هایی با نمایش های جایگزین مانند JSON ، Google Protocol Buffers ، ASN.1 ، EXI ، Apache Thrift و CBOR همراه با تعدادی از معیارهای ارزیابی انجام می شود.

مشخصات فنی

سند شرح
استفاده از CDDL برای مدل سازی داده های ساخت یافته TLV ترجمه متعارف را برای همه اسناد رمزگذاری شده در قالب Weave TLV به و از رمزگذاری مربوطه به عنوان اسناد در نمایندگی اجسام مختصر دودویی (CBOR) توصیف می کند.
پروتکل بعدی WDM پروتکل و قالب پیام را برای نمایه Weave Data Management توصیف می کند.
کلیدهای برنامه را ببافید کلیدهای کاربرد Weave ، مکانیزمی برای تولید ، انتشار و مدیریت کلیدهای متقارن مشترک در شبکه Weave را توصیف می کند.
قابلیت منبع تغذیه باتری و ویژگی منبع تغذیه باتری را ببافید مشخصات یک ویژگی مشترک Weave مشتق شده را معرفی می کند که نحوه ارائه اطلاعات منبع انرژی باتری مشترک در هر دستگاه از این طریق را ارائه می دهد.
رفتار آدرس دهی و مسیریابی محلی دستگاه را ببافید رفتار مورد انتظار دستگاه Weave را با توجه به نحوه پیکربندی رابط شبکه و اطلاعات مسیریابی شبکه در شرایط مختلف توصیف می کند.
گواهی دیجیتال ببافید قالب و معانی عملیاتی ساختار داده های گواهی دیجیتال Weave را توصیف می کند.
شناسه های پیام را ببافید قالب و استفاده از شناسه های پیام Weave را توصیف می کند.
لایه پیام را ببافید قالب و معنای عملیاتی پیامهای رد و بدل شده در لایه Weave Message را توصیف می کند.
کدهای جفت شدن را ببافید قالب و استفاده از کدهای جفت سازی در جفت سازی Weave را توصیف می کند.
قالب QR Code را ببافید قالب و استفاده از کدهای QR را در جفت سازی Weave توصیف می کند.
قالب TLV را ببافید قالب Weave TLV (Tag-Length-Value) را توصیف می کند.

ارائه ها

سند شرح
جفت شدن OpenWeave طراحی و روند جفت سازی OpenWeave را توصیف می کند.
OpenWeave Security طراحی و اجرای امنیتی OpenWeave را توصیف می کند.