Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

nl::Weave::Profiller:DataManagement_Legacy::DMClient::Görüntü

Özet

Devralma

Devralma yeri: DMTransaction

Herkese açık özellikler

mPathList

Herkese açık işlevler

Free(void)
void
Init(DMClient *aClient, ReferencedTLVData & aPathList, uint16_t aTxnId, uint32_t aTimeout)
OnResponseReceived(const uint64_t & aResponderId, uint8_t aMsgType, PacketBuffer *aMsg)
OnStatusReceived(const uint64_t & aResponderId, StatusReport & aStatus)
SendRequest(PacketBuffer *aBuffer, uint16_t aSendFlags)

Herkese açık özellikler

mPathListe

ReferencedTLVData mPathList

Herkese açık işlevler

Ücretsiz

void Free(
 void
)

Başlangıç

WEAVE_ERROR Init(
 DMClient *aClient,
 ReferencedTLVData & aPathList,
 uint16_t aTxnId,
 uint32_t aTimeout
)

OnResponseReceived

WEAVE_ERROR OnResponseReceived(
 const uint64_t & aResponderId,
 uint8_t aMsgType,
 PacketBuffer *aMsg
)

OnStatusReceived

WEAVE_ERROR OnStatusReceived(
 const uint64_t & aResponderId,
 StatusReport & aStatus
)

İstek İsteği

WEAVE_ERROR SendRequest(
 PacketBuffer *aBuffer,
 uint16_t aSendFlags
)