จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไวน์ Verhoeff

สรุป

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

DihedralInvert(int val, int n)
int
DihedralMultiply(int x, int y, int n)
int
Permute(int val, uint8_t *permTable, int permTableLen, int iterCount)
int

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

ไดฮีดรัลอินเวอร์

int DihedralInvert(
  int val,
  int n
)

DihedralMultiply

int DihedralMultiply(
  int x,
  int y,
  int n
)

แปรผัน

int Permute(
  int val,
  uint8_t *permTable,
  int permTableLen,
  int iterCount
)