Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การอ้างอิง OpenWeave C ++

หน้าอ้างอิงสำหรับ OpenWeave

nl

โครงสร้าง

nl :: ArrayLengthAndBuffer ตัวช่วยในการตัดอาร์เรย์ที่มีความยาว
nl :: ErrorFormatter
nl :: FieldDescriptor โครงสร้างที่อธิบายฟิลด์ TLV ในโครงสร้างสคีมาและเชื่อมต่อกับข้อมูลในโครงสร้าง c
nl :: MemoryManagement โครงสร้าง c ของหน่วยความจำจัดสรร / ฟังก์ชันว่าง
nl :: SchemaFieldDescriptor Wrapper รอบอาร์เรย์ของ FieldDescriptors เพื่ออธิบายโครงสร้างสคีมา / โครงสร้าง
nl :: SerializationContext โครงสร้าง c ที่มีบริบทหรือสถานะใด ๆ ที่เราต้องการสำหรับการทำให้เป็นอนุกรมหรือการแยกส่วน
nl :: SerializedByteString
nl :: SerializedFieldTypeBoolean_array
nl :: SerializedFieldTypeByteString_array
nl :: SerializedFieldTypeFloatingPoint32_array
nl :: SerializedFieldTypeFloatingPoint64_array
nl :: SerializedFieldTypeInt16_array
nl :: SerializedFieldTypeInt32_array
nl :: SerializedFieldTypeInt64_array
nl :: SerializedFieldTypeInt8_array
nl :: SerializedFieldTypeUInt16_array
nl :: SerializedFieldTypeUInt32_array
nl :: SerializedFieldTypeUInt64_array
nl :: SerializedFieldTypeUInt8_array
nl :: SerializedFieldTypeUTF8String_array
nl :: โครงสร้าง คู่ของข้อมูลกับ c-struct ของข้อมูลและ StructureSchemaDescriptor เพื่อเขียนโครงสร้าง TLV ตามข้อมูลนั้น

nl :: ArgParser

ชั้นเรียน

nl :: ArgParser :: HelpOptions OptionSet ทั่วไปสำหรับจัดการตัวเลือกข้อมูล (วิธีใช้เวอร์ชัน)
nl :: ArgParser :: OptionSetBase OptionSet ที่ตัวจัดการเป็นฟังก์ชันเสมือน

โครงสร้าง

nl :: ArgParser :: OptionDef กำหนดตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
nl :: ArgParser :: OptionSet กำหนดกลุ่มของตัวเลือกบรรทัดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับตรรกะและใช้ซ้ำได้

nl :: Ble

ชั้นเรียน

nl :: Ble :: BleApplicationDelegate
nl :: Ble :: BLEEndPoint
nl :: Ble :: BleLayer คลาสนี้จัดเตรียมอินเทอร์เฟซสำหรับเธรดเดียวเพื่อขับเคลื่อนข้อมูลไม่ว่าจะขึ้นสแต็กผ่านฟังก์ชันอินเตอร์เฟสแพลตฟอร์ม BleLayer หรือลงสแต็กผ่านอ็อบเจ็กต์ WeaveConnection ที่เกี่ยวข้องกับ BLEEndPoint
nl :: Ble :: BleLayerObject
nl :: Ble :: BlePlatformDelegate
nl :: Ble :: BleTransportCapabilitiesRequestMessage
nl :: Ble :: BleTransportCapabilitiesResponseMessage
nl :: Ble :: BleTransportCommandMessage
nl :: Ble :: BTCommandHeader
nl :: Ble :: BTCommandTypeAck
nl :: Ble :: BTCommandTypeTestData
nl :: Ble :: BTCommandTypeTestRequest
nl :: Ble :: BTCommandTypeTestResult
nl :: Ble :: BTCommandTypeTxTiming
nl :: Ble :: BTCommandTypeWindowSize
nl :: Ble :: BTCommandTypeWobleMTU
nl :: Ble :: WoBle
nl :: Ble :: WoBleTest
nl :: Ble :: WoBleTxHistogram
nl :: Ble :: WoBleTxRecord

โครงสร้าง

nl :: Ble :: WeaveBLEDeviceIdentificationInfo สานบล็อกข้อมูลการระบุอุปกรณ์ BLE
nl :: Ble :: WeaveBleUUID

nl :: Ble :: แพลตฟอร์ม :: BlueZ

โครงสร้าง

nl :: Ble :: Platform :: BlueZ :: Adapter
nl :: Ble :: Platform :: BlueZ :: BluezPeripheralArgs
nl :: Ble :: Platform :: BlueZ :: BluezServerEndpoint
nl :: Ble :: Platform :: BlueZ :: ลักษณะเฉพาะ
nl :: Ble :: Platform :: BlueZ :: Service
nl :: Ble :: Platform :: BlueZ :: WeaveIdInfo
nl :: Ble :: Platform :: BlueZ :: WeaveServiceData

nl :: Inet

ชั้นเรียน

nl :: Inet :: AsyncDNSResolverSockets นี่เป็นคลาสภายในของ InetLayer ที่จัด เตรียมตัว ช่วย API สำหรับความละเอียด Asynchronous Domain Name System (DNS) ใน InetLayer
nl :: Inet :: DNSResolver นี่เป็นคลาสภายในของ InetLayer ที่ให้การแก้ปัญหาของ Domain Name System (DNS) ใน InetLayer
nl :: Inet :: EndPointBasis พื้นฐานของคลาสปลายทางการขนส่งทางอินเทอร์เน็ต
nl :: Inet :: InetLayer สิ่งนี้ให้การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตรวมถึงตัวจับเวลาความละเอียดของระบบชื่อโดเมน (DNS) การขนส่งเครือข่าย TCP การขนส่งเครือข่าย UDP และการขนส่งเครือข่ายดิบสำหรับเธรดเดียว
nl :: Inet :: InetLayerBasis นี่คือคลาสพื้นฐานของอ็อบเจ็กต์ที่นับการอ้างอิงที่จัดการโดยอ็อบเจ็กต์ InetLayer
nl :: Inet :: InterfaceAddressIterator Iterator สำหรับรายการที่อยู่ IP ของอินเทอร์เฟซเครือข่ายระบบ
nl :: Inet :: InterfaceIterator Iterator สำหรับรายการอินเทอร์เฟซเครือข่ายระบบ
nl :: Inet :: ที่อยู่ IP ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
nl :: Inet :: IPEndPointBasis ออบเจ็กต์ของคลาสนี้แสดงถึงปลายทางโปรโตคอล IP ที่ไม่สามารถสร้างอินสแตนซ์ได้
nl :: Inet :: IPPacketInfo ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความขาเข้า / ขาออก / การเชื่อมต่อ
nl :: Inet :: IPPrefix คำนำหน้าที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
nl :: Inet :: RawEndPoint ออบเจ็กต์ของคลาสนี้แสดงถึงปลายทางเครือข่าย IP ดิบ
nl :: Inet :: SocketEvents แสดงชุดของเหตุการณ์ I / O ที่ร้องขอ / รอดำเนินการบนซ็อกเก็ต
nl :: Inet :: TCPEndPoint ออบเจ็กต์ของคลาสนี้แสดงถึงปลายทางการขนส่ง TCP
nl :: Inet :: TunEndPoint ออบเจ็กต์ของคลาสนี้แสดงถึงอินเทอร์เฟซอุโมงค์
nl :: Inet :: UDPEndPoint ออบเจ็กต์ของคลาสนี้แสดงถึงปลายทางการขนส่ง UDP

สหภาพแรงงาน

nl :: Inet :: PeerSockAddr

nl :: สาน

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: เข้าเล่ม จับเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ของการสื่อสารแบบสานและข้อมูลการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้อง
nl :: สาน :: เคาน์เตอร์ อินเทอร์เฟซสำหรับจัดการตัวนับเป็นค่าจำนวนเต็ม
nl :: สาน :: ExchangeContext คลาสนี้แสดงถึงการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ ( ExchangeContext ) ระหว่างสองโหนดขึ้นไป
nl :: สาน :: FabricStateDelegate คลาสตัวแทนนามธรรมนี้สื่อสารการเปลี่ยนแปลงสถานะแฟบริค
nl :: สาน :: HostPortList สำหรับการจัดการและการจัดการกับรายการพอร์ตโฮสต์คอลเลกชันขนาดกะทัดรัดที่เข้ารหัสไบนารีของโฮสต์และสิ่งที่ระบุพอร์ตที่เชื่อมโยงกับ Weave Service Directory
nl :: สาน :: JNIUtils
nl :: สาน :: MonotonicallyIncreasingCounter คลาสสำหรับจัดการตัวนับที่เพิ่มขึ้นอย่างจำเจเป็นค่าจำนวนเต็ม
nl :: สาน :: PersistedCounter คลาสสำหรับจัดการตัวนับเป็นค่าจำนวนเต็มที่ตั้งใจจะคงอยู่ในการรีบูต
nl :: สาน :: WeaveConnection คำจำกัดความของคลาส Weave Connection
nl :: สาน :: WeaveConnectionTunnel คำจำกัดความของคลาส WeaveConnectionTunnel ซึ่งจัดการคู่ของ TCPEndPoints ที่มีการเชื่อมต่อ WeaveConnections ดั้งเดิมและระหว่างที่ WeaveMessageLayer ส่งต่อข้อมูลและการปิดการเชื่อมต่อทั้งหมด
nl :: สาน :: WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1
nl :: สาน :: WeaveExchangeHeader สิ่งนี้ระบุโปรไฟล์ Weave และประเภทข้อความของข้อความ Weave เฉพาะภายใน ExchangeContext
nl :: สาน :: WeaveExchangeManager คลาสนี้ใช้เพื่อจัดการ ExchangeContexts กับโหนด Weave อื่น ๆ
nl :: สาน :: WeaveFabricState การประกาศล่วงหน้าของ WeaveFabricState
nl :: สาน :: WeaveKeyId คำจำกัดความของตัวระบุคีย์สาน
nl :: สาน :: WeaveMessageLayer คำจำกัดความของคลาส WeaveMessageLayer ซึ่งจัดการการสื่อสารกับโหนด Weave อื่น ๆ
nl :: สาน :: WeaveMsgEncryptionKey มีข้อมูลเกี่ยวกับคีย์เข้ารหัสข้อความสาน
nl :: สาน :: WeaveMsgEncryptionKeyCache คีย์แคชสำหรับคีย์เข้ารหัสข้อความสาน
nl :: สาน :: WeaveSecurityManager
nl :: สาน :: WeaveServerBase ออบเจ็กต์พื้นฐานทั่วไปสำหรับการใช้งานการตอบสนองที่ไม่พึงประสงค์ของโปรไฟล์ Weave (เซิร์ฟเวอร์) ที่ห่อหุ้มการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องขอที่พิสูจน์ตัวตนและการส่งรายงานสถานะและจัดเตรียมที่เก็บข้อมูลสมาชิกทั่วไปสำหรับสถานะแฟบริคและตัวจัดการการแลกเปลี่ยน
nl :: สาน :: WeaveServerDelegateBase คลาสพื้นฐานทั่วไปสำหรับการนำอ็อบเจ็กต์ที่มอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์ Weave ไปใช้
nl :: สาน :: WeaveSessionKey มีข้อมูลเกี่ยวกับคีย์เซสชัน Weave
nl :: สาน :: WeaveSessionState สื่อถึงสถานะการสื่อสารที่จำเป็นในการส่ง / รับข้อความกับโหนดอื่น

โครงสร้าง

nl :: สาน :: JNILibraryMethod
nl :: สาน :: WeaveMessageInfo ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ Weave ที่อยู่ระหว่างการส่งหรือรับ
nl :: สาน :: WRMPConfig การกำหนดค่า WRMP

สหภาพแรงงาน

nl :: สาน :: WeaveEncryptionKey

nl :: สาน:: ASN1

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: ASN1 :: ASN1Reader
nl :: สาน :: ASN1 :: ASN1UniversalTime
nl :: สาน :: ASN1 :: ASN1Writer

nl :: สาน:: Crypto

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Crypto :: CTR_DRBG
nl :: Weave :: Crypto :: CTRMode
nl :: Weave :: Crypto :: EncodedECDSASignature
nl :: Weave :: Crypto :: เข้ารหัส
nl :: Weave :: Crypto :: EncodedECPublicKey
nl :: Weave :: Crypto :: EncodedHMACSignature
nl :: Weave :: Crypto :: เข้ารหัส
nl :: Weave :: Crypto :: เข้ารหัส RSASignature
nl :: Weave :: Crypto :: HKDF
nl :: Weave :: Crypto :: HKDFSHA1Or256
nl :: Weave :: Crypto :: HMAC

nl :: สาน:: DeviceLayer

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: DeviceLayer :: ConfigurationManager ให้การเข้าถึงข้อมูลการกำหนดค่ารันไทม์และเวลาสร้างสำหรับอุปกรณ์ Weave
nl :: Weave :: DeviceLayer :: ConfigurationManagerImpl การนำอ็อบเจ็กต์ ConfigurationManager singleton ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแพลตฟอร์ม EFR32
nl :: Weave :: DeviceLayer :: ConnectivityManager ให้การควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์ Weave
nl :: Weave :: DeviceLayer :: ConnectivityManagerImpl การนำอ็อบเจ็กต์ ConnectivityManager singleton มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแพลตฟอร์ม Silicon Labs EFR32
nl :: สาน :: DeviceLayer :: PlatformManager มีคุณสมบัติสำหรับการเริ่มต้นและการโต้ตอบกับเครือข่าย Weave บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Weave
nl :: Weave :: DeviceLayer :: PlatformManagerImpl การนำอ็อบเจ็กต์ PlatformManager singleton มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแพลตฟอร์ม EFR32
nl :: Weave :: DeviceLayer :: SoftwareUpdateManager
nl :: Weave :: DeviceLayer :: SoftwareUpdateManagerImpl การนำอ็อบเจ็กต์ SoftwareUpdateManager singleton มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแพลตฟอร์ม Silicon Labs EFR32
nl :: Weave :: DeviceLayer :: ThreadStackManager จัดเตรียมคุณสมบัติสำหรับการเริ่มต้นและโต้ตอบกับเธรดสแต็กบนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานสาน
nl :: สาน :: DeviceLayer :: ThreadStackManagerImpl การนำอ็อบเจ็กต์เดี่ยว ThreadStackManager ไป ใช้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแพลตฟอร์ม EFR32 โดยใช้ Silicon Labs SDK และ OpenThread stack
nl :: สาน :: DeviceLayer :: TimeSyncManager จัดการการซิงโครไนซ์เวลาสำหรับอุปกรณ์สาน
nl :: Weave :: DeviceLayer :: TraitManager จัดการการเผยแพร่และการสมัครสมาชิกลักษณะการจัดการข้อมูล Weave สำหรับอุปกรณ์ Weave

โครงสร้าง

nl :: Weave :: DeviceLayer :: WeaveDeviceEvent แสดงเหตุการณ์ Weave Device Layer
nl :: Weave :: DeviceLayer :: WeaveDevicePlatformEvent แสดงข้อมูลเหตุการณ์เฉพาะแพลตฟอร์มสำหรับแพลตฟอร์ม Silicon Labs EFR32

nl :: สาน:: DeviceLayer :: ภายใน

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: DeviceLayer :: ภายใน :: BLEManager ให้การควบคุมบริการ WoBLE และการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ Weave
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: BLEManagerImpl การนำอ็อบเจ็กต์เดี่ยว NetworkProvisioningServer ไป ใช้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแพลตฟอร์ม EFR32
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: DeviceControlServer ใช้โปรไฟล์ Weave Device Control สำหรับอุปกรณ์ Weave
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: DeviceDescriptionServer ใช้โปรไฟล์ Weave Device Description สำหรับอุปกรณ์ Weave
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: DeviceIdentityTraitDataSource ใช้แหล่งข้อมูลสำหรับ Weave DeviceIdentityTrait
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: DeviceNetworkInfo
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: EchoServer ใช้โปรไฟล์ Weave Echo สำหรับอุปกรณ์ Weave
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: EFR32Config
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: ESP32Config จัดเตรียมฟังก์ชันและคำจำกัดความสำหรับการเข้าถึงข้อมูลการกำหนดค่าอุปกรณ์บน ESP32
nl :: สาน :: DeviceLayer :: ภายใน :: ESP32Utils
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: FabricProvisioningServer ใช้โปรไฟล์การจัดเตรียมผ้าสานสำหรับอุปกรณ์ Weave
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: FactoryProvisioning การใช้งานคุณลักษณะการจัดเตรียมอุปกรณ์จากโรงงานเป็นค่าเริ่มต้น
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: FactoryProvisioningBase รองรับการจัดเตรียมอุปกรณ์จากโรงงานในเวลาบูต
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConfigurationManagerImpl จัดเตรียมการใช้งานคุณสมบัติ ConfigurationManager แบบทั่วไปที่ทำงานบนหลายแพลตฟอร์ม
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl จัดเตรียมการนำคุณสมบัติ ConnectivityManager ไปใช้งานทั่วไปที่ทำงานบนหลายแพลตฟอร์ม
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_BLE จัดเตรียมการนำคุณสมบัติ ConnectivityManager เฉพาะ BLE ไปใช้งานทั่วไปสำหรับแพลตฟอร์มที่ใช้ฟังก์ชัน BLE โดยคลาส BLEManager
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_NoBLE ให้การใช้งานทั่วไปของคุณสมบัติ ConnectivityManager เฉพาะ BLE สำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่รองรับ BLE
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_NoThread ให้การใช้งานทั่วไปของคุณสมบัติ ConnectivityManager เฉพาะ WiFi สำหรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มที่ไม่รองรับ Thread
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_NoTunnel ให้การใช้งานทั่วไปของคุณลักษณะ ConnectivityManager เฉพาะอุโมงค์บริการสำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่รองรับช่องสัญญาณบริการ
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_NoWiFi ให้การใช้งานทั่วไปของคุณสมบัติ ConnectivityManager เฉพาะ WiFi สำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่รองรับ WiFi
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_Thread จัดเตรียมการนำคุณสมบัติ ConnectivityManager เฉพาะ WiFi ไปใช้งานทั่วไปบนแพลตฟอร์มที่รองรับ Thread
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericSoftwareUpdateManagerImpl จัดเตรียมการนำคุณสมบัติ Software Update Manager ไปใช้งานทั่วไปที่ทำงานบนหลายแพลตฟอร์ม
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericSoftwareUpdateManagerImpl_BDX จัดเตรียมการนำคุณสมบัติ SoftwareUpdateManager ไปใช้งานทั่วไปสำหรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มที่รองรับ BDX
nl :: สาน :: DeviceLayer :: ภายใน :: GenericThreadStackManagerImpl_FreeRTOS จัดเตรียมการใช้งานคุณสมบัติ ThreadStackManager แบบ ทั่วไปที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม FreeRTOS
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread จัดเตรียมการใช้งานคุณลักษณะ ThreadStackManager แบบ ทั่วไปที่ทำงานร่วมกับ OpenThread
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread_LwIP จัดเตรียมการใช้งานคุณลักษณะ ThreadStackManager แบบ ทั่วไปที่ทำงานร่วมกับ OpenThread และ LwIP
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GroupKeyStoreImpl การใช้งาน Weave GroupKeyStoreBase API สำหรับแพลตฟอร์มที่ใช้ Silicon Labs SDK
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: NetworkProvisioningServer ให้บริการจัดเตรียมเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์สาน
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: NetworkProvisioningServerImpl การนำอ็อบเจ็กต์ NetworkProvisioningServer singleton มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแพลตฟอร์ม Silicon Labs EFR32
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: NetworkTelemetryManager
nl :: สาน :: DeviceLayer :: ภายใน :: NRF5Config จัดเตรียมฟังก์ชันและคำจำกัดความสำหรับการเข้าถึงการกำหนดค่าอุปกรณ์ที่ยังคงอยู่บนแพลตฟอร์มตาม Nordic nRF5 SDK
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: ServiceProvisioningServer ใช้โปรไฟล์การจัดเตรียมบริการ Weave สำหรับอุปกรณ์ Weave
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: ThreadTelemetry
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: ThreadTopology
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: TunnelTelemetry
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: WeaveTelemetryBase นี่คือคลาสพื้นฐานที่จัดการฟังก์ชันการส่งข้อมูลทางไกลของเครือข่ายสำหรับเครือข่ายที่แตกต่างกัน
nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: WiFiTelemetry

nl :: สาน:: DeviceManager

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: DeviceManager :: DeviceStatus
nl :: Weave :: DeviceManager :: TraitSchemaDirectory
nl :: Weave :: DeviceManager :: WeaveDeviceManager

nl :: สาน:: แพลตฟอร์ม :: ความปลอดภัย

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: แพลตฟอร์ม :: ความปลอดภัย :: AES128BlockCipher
nl :: Weave :: Platform :: Security :: AES128BlockCipherDec
nl :: สาน :: แพลตฟอร์ม :: ความปลอดภัย :: AES128BlockCipherEnc
nl :: สาน :: แพลตฟอร์ม :: ความปลอดภัย :: AES256BlockCipher
nl :: Weave :: Platform :: Security :: AES256BlockCipherDec
nl :: สาน :: แพลตฟอร์ม :: ความปลอดภัย :: AES256BlockCipherEnc
nl :: สาน :: แพลตฟอร์ม :: ความปลอดภัย :: SHA1
nl :: สาน :: แพลตฟอร์ม :: ความปลอดภัย :: SHA256

nl :: สาน:: โปรไฟล์

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: MessageIterator ในการใช้บัฟเฟอร์ข้อความอย่างสมเหตุสมผลเราได้กำหนดตัววนซ้ำนี้ซึ่งสามารถใช้เพื่อติดตามขอบเขตและอื่น ๆ
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: ReferencedString วิธีจัดการสตริงใน Weave มีดังนี้
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: อ้างอิง TLVData ในทำนองเดียวกันเราต้องสามารถนำเสนอข้อมูล TLV ที่ เก่าแก่ขนาดใหญ่ได้
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: RetainedPacketBuffer นี่คือคลาสพื้นฐานที่ทำหน้าที่เป็นวัตถุอำนวยความสะดวกสำหรับการอ้างอิงโดยอัตโนมัตินับ System :: PacketBuffer
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: WeaveEchoClient
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: WeaveEchoServer

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: BDX_Current

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: BlockAck
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: BlockEOF
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: BlockEOFAck
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: BlockQuery
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: BlockSend
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: ReceiveAccept
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: ReceiveInit
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: ReceiveReject
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: SendAccept
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: SendInit
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: SendReject
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: TransferError
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: WeaveBdxClient
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Current :: WeaveBdxDelegate

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: BDX_Development

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: BdxNode
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Development :: BlockAck ข้อความ BlockAck ใช้เพื่อรับทราบบล็อกข้อมูล
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Development :: BlockAckV1 ข้อความ BlockAckV1 ใช้เพื่อรับทราบบล็อกข้อมูล
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Development :: BlockEOF ข้อความ BlockEOF ใช้เพื่อถ่ายโอนบล็อกสุดท้ายของข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Development :: BlockEOFAck ข้อความ BlockEOFAck ใช้เพื่อรับทราบบล็อกสุดท้ายของข้อมูล
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Development :: BlockEOFAckV1 ข้อความ BlockEOFAckV1 ใช้เพื่อรับทราบบล็อกสุดท้ายของข้อมูล
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Development :: BlockEOFV1 ข้อความ BlockEOFV1 ใช้เพื่อถ่ายโอนบล็อกสุดท้ายของข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Development :: BlockQuery ข้อความ BlockQuery ใช้เพื่อขอให้โอนบล็อกข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Development :: BlockQueryV1 ข้อความ BlockQueryV1 ใช้เพื่อขอให้โอนบล็อกข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Development :: BlockSend ข้อความ BlockSend ใช้เพื่อถ่ายโอนบล็อกข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Development :: BlockSendV1 ข้อความ BlockSendV1 ใช้เพื่อถ่ายโอนบล็อกข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: ReceiveAccept ข้อความ ReceiveAccept ใช้เพื่อยอมรับการแลกเปลี่ยนที่เสนอเมื่อผู้รับเป็นผู้ริเริ่ม
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: ReceiveInit ข้อความ ReceiveInit ใช้เพื่อเริ่มการแลกเปลี่ยนเมื่อผู้รับเป็นผู้ริเริ่ม
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: ReceiveReject ข้อความ ReceiveReject ใช้เพื่อปฏิเสธการแลกเปลี่ยนที่เสนอเมื่อผู้ส่งเป็นผู้ริเริ่ม
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: SendAccept ข้อความ SendAccept ใช้เพื่อยอมรับการแลกเปลี่ยนที่เสนอเมื่อผู้ส่งเป็นผู้ริเริ่ม
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: SendInit ข้อความ SendInit ใช้เพื่อเริ่มการแลกเปลี่ยนเมื่อผู้ส่งเป็นผู้ริเริ่ม
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Development :: SendReject ข้อความ SendReject ใช้เพื่อปฏิเสธการแลกเปลี่ยนที่เสนอเมื่อผู้ส่งเป็นผู้ริเริ่ม
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: TransferError ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใช้เพื่อรายงานข้อผิดพลาดและยกเลิกการแลกเปลี่ยน

โครงสร้าง

nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: BDXHandlers
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: BDXTransfer โครงสร้างนี้ประกอบด้วยสมาชิกข้อมูลที่แสดงถึงการถ่ายโอน BDX ที่ใช้งานอยู่

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: BulkDataTransfer

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: BulkDataTransfer :: BdxDelegate

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: AlwaysAcceptDataElementAccessControlDelegate
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: BuilderBase คลาสพื้นฐานสำหรับตัวเข้ารหัสข้อความ WDM
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: CircularEventReader TLVReader ที่สนับสนุนโดย CircularEventBuffer
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: Command
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: CommandSender
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: GenericTraitCatalogImpl Weave จัดเตรียมการใช้งานอินเทอร์เฟซ TraitCatalogBase สำหรับการรวบรวมอินสแตนซ์ข้อมูลลักษณะที่อ้างถึงทรัพยากรเดียวกันทั้งหมด
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: IDataElementAccessControlDelegate อินเทอร์เฟซที่จะดำเนินการโดยโปรเซสเซอร์ขององค์ประกอบข้อมูลใน NotifyRequest
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: IDirtyPathCut
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: IPathFilter
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: IWeavePublisherLock อินเทอร์เฟซที่จะนำไปใช้โดยแอพเพื่อจัดลำดับการเข้าถึงโครงสร้างข้อมูล WDM ที่สำคัญ
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: IWeaveWDMMutex ส่วนต่อประสานของวัตถุ mutex
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: ListBuilderBase คลาสพื้นฐานสำหรับตัวเข้ารหัสข้อความ WDM ซึ่งเชี่ยวชาญในองค์ประกอบอาร์เรย์ TLV เช่นรายการข้อมูลและรายการเวอร์ชัน
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: ListParserBase คลาสพื้นฐานสำหรับตัวแยกวิเคราะห์ข้อความ WDM ซึ่งเชี่ยวชาญในองค์ประกอบอาร์เรย์ TLV เช่นรายการข้อมูลและรายการเวอร์ชัน
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: LogBDXUpload
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: LoggingConfiguration LoggingConfiguration ห่อหุ้มคอมโพเนนต์ที่กำหนดค่าได้ของ ระบบ ย่อย Weave Event Logging
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: LoggingManagement คลาสสำหรับจัดการบันทึกเหตุการณ์ในหน่วยความจำ
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: NotificationEngine
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: ParserBase คลาสพื้นฐานสำหรับตัวแยกวิเคราะห์ข้อความ WDM
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ResourceIdentifier โครงสร้างที่ห่อหุ้ม ID ของทรัพยากร
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: SingleResourceTraitCatalog
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: SubscriptionClient
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: SubscriptionEngine นี่คือซิงเกิลตันที่โฮสต์การสมัครสมาชิก WDM Next ทั้งหมดทั้งฝั่งไคลเอ็นต์และผู้จัดพิมพ์
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: SubscriptionHandler
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: TraitCatalogBase
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: TraitDataSink
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: TraitDataSource
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: TraitSchemaEngine เครื่องมือสคีมารับข้อมูลสคีมาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการแยกวิเคราะห์และแปลข้อมูลนั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องจักร WDM ใช้
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: TraitUpdatableDataSink
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: UpdateClient
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: UpdateDictionaryDirtyPathCut คลาสยูทิลิตี้เพื่อทำให้พจนานุกรมกลับไปยังคิวที่รอดำเนินการเมื่อประมวลผลเส้นทางคุณสมบัติที่มีลูกพจนานุกรม
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: UpdateDirtyPathFilter คลาสยูทิลิตี้เพื่อกรองเส้นทางเมื่อจัดการการแจ้งเตือน
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: UpdateEncoder อ็อบเจ็กต์นี้เข้ารหัสเพย์โหลด WDM UpdateRequest และ PartialUpdateRequest
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ViewClient

โครงสร้าง

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: CircularEventBuffer บัฟเฟอร์เหตุการณ์ภายในสร้างขึ้นรอบ ๆ nl :: Weave :: TLV :: WeaveCircularTLVBuffer
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: ConstSchemaVersionRange
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: CopyAndAdjustDeltaTimeContext โครงสร้างภายในสำหรับการข้ามผ่านรายการเหตุการณ์
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: DebugLogContext
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: DetailRootSection โครงสร้างที่ให้ความละเอียดเต็มรูปแบบของอินสแตนซ์ลักษณะ
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: EventEnvelopeContext โครงสร้างภายในสำหรับการสำรวจเหตุการณ์
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: EventLoadOutContext โครงสร้างสำหรับการคัดลอกรายการเหตุการณ์บนเอาต์พุต
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: EventOptions โครงสร้างที่จัดเตรียมอ็อพชันสำหรับฟิลด์เหตุการณ์ต่างๆ
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: EventSchema โครงสร้างที่กำหนดสคีมาสำหรับข้อมูลเมตาของเหตุการณ์
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ExternalEvents โครงสร้างสำหรับการติดตามเหตุการณ์ที่จัดเก็บบนแพลตฟอร์ม
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: LogStorageResources คลาสตัวช่วยที่ใช้ในการเตรียมใช้งานการจัดการการบันทึก
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: ReclaimEventCtx
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: SchemaVersionRange
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: TraitPath
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: TraitPathStore
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: VersionedTraitPath

สหภาพแรงงาน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: Timestamp สหภาพที่จัดเตรียมระบบชุดแอปพลิเคชันหรือการประทับเวลา UTC

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Builder
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: CustomCommand

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: CustomCommand :: Builder นิยามตัวเข้ารหัส คำสั่งที่ กำหนดเอง WDM
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: CustomCommand :: Parser นิยามตัวแยกวิเคราะห์คำขอ คำสั่ง แบบกำหนดเองของ WDM

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: CustomCommandResponse

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: CustomCommandResponse :: Builder นิยามตัวเข้ารหัสการตอบสนองคำ สั่งที่ กำหนดเอง WDM
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: CustomCommandResponse :: Parser นิยามตัวแยกวิเคราะห์การตอบกลับคำ สั่ง แบบกำหนดเองของ WDM

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: DataElement

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: DataElement :: Builder นิยามตัวเข้ารหัสองค์ประกอบข้อมูล WDM
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: DataElement :: Parser นิยามตัวแยกวิเคราะห์องค์ประกอบข้อมูล WDM

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: DataList

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: DataList :: Builder
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: DataList :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: เหตุการณ์

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: Event :: Builder
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: Event :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: EventList

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: EventList :: Builder
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: EventList :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: NotificationRequest

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: NotificationRequest :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: เส้นทาง

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: Path :: Builder
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: Path :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: PathList

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: PathList :: Builder
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: PathList :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: การปฏิเสธบันทึก

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: RejectionRecord :: Builder
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: RejectionRecord :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: RejectionRecordList

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: RejectionRecordList :: Builder
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: RejectionRecordList :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: StatusElement

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: StatusElement :: Builder นิยามตัวเข้ารหัสองค์ประกอบสถานะ WDM
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: StatusElement :: Parser นิยามตัวแยกวิเคราะห์องค์ประกอบสถานะ WDM

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: StatusList

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: StatusList :: Builder ตัวสร้าง StatusList
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: StatusList :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: SubscribeCancelRequest

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeCancelRequest :: Builder
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeCancelRequest :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: SubscribeConfirmRequest

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeConfirmRequest :: Builder
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeConfirmRequest :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: SubscribeRequest

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeRequest :: Builder
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeRequest :: Parser นิยามตัวแยกวิเคราะห์ เส้นทาง WDM

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: SubscribeResponse

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeResponse :: Builder
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeResponse :: Parser นิยามตัวแยกวิเคราะห์ เส้นทาง WDM

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: UpdateRequest

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: UpdateRequest :: Parser ข้อกำหนดตัวแยกวิเคราะห์คำขออัปเดต WDM

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: UpdateResponse

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: UpdateResponse :: Builder นิยามตัวเข้ารหัสการตอบสนองการอัพเดต WDM
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: UpdateResponse :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: VersionList

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: VersionList :: Builder
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: VersionList :: Parser

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DataManagement_Legacy

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Legacy :: Binding คลาส Binding จัดการสถานะการสื่อสารในนามของเอนทิตีแอปพลิเคชันโดยใช้ Weave
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Legacy :: ClientDataManager คลาสนามธรรมที่มีนิยามวิธีการยืนยันและการบ่งชี้ที่ไคลเอ็นต์ WDM ต้องการ
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Legacy :: ClientNotifier คลาสเสริมที่ใช้เมื่อต้องการการสมัครสมาชิกและการสนับสนุนการแจ้งเตือนบนไคลเอนต์ WDM
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Legacy :: DMClient คลาสฐานนามธรรมสำหรับไคลเอนต์ WDM เฉพาะแอปพลิเคชัน
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Legacy :: DMPublisher คลาสฐานนามธรรมสำหรับผู้เผยแพร่ WDM เฉพาะแอปพลิเคชัน
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Legacy :: ProfileDatabase คลาสเสริม ProfileDatabase นามธรรม
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Legacy :: ProtocolEngine คลาสเอ็นจินโปรโตคอล WDM
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Legacy :: PublisherDataManager คลาสนามธรรมที่มีคำจำกัดความของวิธีการยืนยันและการแจ้งเตือนที่ผู้เผยแพร่ WDM ต้องการ

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DeviceControl

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DeviceControl :: DeviceControlDelegate คลาส Delegate สำหรับการดำเนินการควบคุมอุปกรณ์ขาเข้าบนอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: DeviceControl :: DeviceControlServer คลาสเซิร์ฟเวอร์สำหรับการนำโปรไฟล์การควบคุมอุปกรณ์ไปใช้

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: DeviceDescription

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: DeviceDescription :: DeviceDescriptionClient อ็อบเจ็กต์ไคลเอ็นต์สำหรับการออกคำขอคำอธิบายอุปกรณ์
nl :: Weave :: Profiles :: DeviceDescription :: DeviceDescriptionServer ออบเจ็กต์เซิร์ฟเวอร์สำหรับตอบสนองต่อคำขอคำอธิบายอุปกรณ์
nl :: Weave :: Profiles :: DeviceDescription :: IdentifyDeviceCriteria แสดงถึงเกณฑ์ที่ใช้เพื่อเลือกอุปกรณ์ในโปรโตคอล IdentifyDevice
nl :: Weave :: Profiles :: DeviceDescription :: IdentifyRequestMessage รูปแบบที่แยกวิเคราะห์ของข้อความ IdentifyRequest
nl :: Weave :: Profiles :: DeviceDescription :: IdentifyResponseMessage รูปแบบที่แยกวิเคราะห์ของข้อความ IdentifyResponse
nl :: Weave :: Profiles :: DeviceDescription :: TextDescriptorReader
nl :: Weave :: Profiles :: DeviceDescription :: TextDescriptorWriter
nl :: Weave :: Profiles :: DeviceDescription :: WeaveDeviceDescriptor มีข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ Weave

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: Echo_Next

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: Echo_Next :: WeaveEchoClient
Provides the ability to send Weave EchoRequest messages to a peer node and receive
the corresponding EchoResponse messages.
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: Echo_Next :: WeaveEchoServer
Accepts EchoRequest messages from a peer node and responds with an EchoResponse message.

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: ผ้า

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: FabricProvisioning :: FabricProvisioningDelegate คลาสมอบหมายสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดเตรียม Fabric
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: FabricProvisioning :: FabricProvisioningServer คลาสเซิร์ฟเวอร์สำหรับการปรับใช้โปรไฟล์ Fabric Provisioning

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: การเต้นของหัวใจ

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: Heartbeat :: WeaveHeartbeatReceiver คลาส Weave Heartbeat Receiver
nl :: Weave :: Profiles :: Heartbeat :: WeaveHeartbeatSender คลาส Weave Heartbeat Sender

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: เครือข่าย

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: NetworkProvisioning :: NetworkInfo คลาสยูทิลิตี้สำหรับการทำให้เป็นอนุกรมและการแยกส่วนของข้อมูลที่สื่อสารผ่านโปรไฟล์ NetworkProvisioning : มันจะห่อหุ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการตรวจจับและการกำหนดค่า
nl :: Weave :: Profiles :: NetworkProvisioning :: NetworkProvisioningDelegate คลาส Delegate สำหรับการดำเนินการจัดเตรียมเครือข่าย
nl :: Weave :: Profiles :: NetworkProvisioning :: NetworkProvisioningServer คลาสเซิร์ฟเวอร์สำหรับการนำโปรไฟล์การจัดสรรเครือข่ายไปใช้
nl :: Weave :: Profiles :: NetworkProvisioning :: WirelessRegConfig คอนเทนเนอร์สำหรับข้อมูลการกำหนดค่ากฎข้อบังคับแบบไร้สาย

โครงสร้าง

nl :: Weave :: Profiles :: NetworkProvisioning :: WirelessRegDomain รหัส 2 อักขระที่ระบุโดเมนกฎข้อบังคับแบบไร้สาย

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: ความปลอดภัย

ชั้นเรียน

nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: ความปลอดภัย :: CertificateKeyId
nl :: Weave :: Profiles :: Security :: ValidationContext
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: ความปลอดภัย :: WeaveCertificateData
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: ความปลอดภัย :: WeaveCertificateSet
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: ความปลอดภัย :: WeaveDN
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: ความปลอดภัย :: WeaveProvisioningBundle
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: ความปลอดภัย :: WeaveSignatureGenerator สร้าง WeaveSignature โดยใช้คีย์ส่วนตัวในหน่วยความจำ
nl :: สาน :: โปรไฟล์ :: ความปลอดภัย :: WeaveSignatureGeneratorBase จัดเตรียมฟังก์ชันการทำงานทั่วไปสำหรับการสร้าง WeaveSignatures

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: ความปลอดภัย :: AppKeys

ชั้นเรียน

nl :: Weave :: Profiles :: Security :: AppKeys :: DummyGroupKeyStore
nl :: Weave :: Profiles :: Security :: AppKeys :: GroupKeyStoreBase คำจำกัดความของคลาสที่เก็บคีย์ของกลุ่ม Weave
nl :: Weave :: Profiles :: Security :: AppKeys :: WeaveGroupKey มีข้อมูลเกี่ยวกับคีย์กลุ่มแอ็พพลิเคชัน Weave

nl :: สาน:: โปรไฟล์ :: ความปลอดภัย :: กรณี

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionContext Holds context information related to the generation or processing of a CASE begin session messages.
nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionRequestContext Holds context information related to the generation or processing of a CASE BeginSessionRequest message.
nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionResponseContext Holds context information related to the generation or processing of a CASE BeginSessionRequest message.
nl::Weave::Profiles::Security::CASE::ReconfigureContext Holds information related to the generation or processing of a CASE Reconfigure message.
nl::Weave::Profiles::Security::CASE::WeaveCASEAuthDelegate Abstract interface to which authentication actions are delegated during CASE session establishment.
nl::Weave::Profiles::Security::CASE::WeaveCASEEngine Implements the core logic of the Weave CASE protocol.

nl:: Weave:: Profiles:: Security:: CertProvisioning

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::Security::CertProvisioning::WeaveCertProvEngine Implements the core logic of the Weave Certificate Provisioning protocol object.
nl::Weave::Profiles::Security::CertProvisioning::WeaveNodeMfrAttestDelegate Abstract interface to which platform specific actions are delegated during Weave node manufacturer attestation.
nl::Weave::Profiles::Security::CertProvisioning::WeaveNodeOpAuthDelegate Abstract interface to which platform specific actions are delegated during Weave node operational authentication.

nl:: Weave:: Profiles:: Security:: KeyExport

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::Security::KeyExport::__FINAL
nl::Weave::Profiles::Security::KeyExport::WeaveKeyExport Implements the core logic of the Weave key export protocol.
nl::Weave::Profiles::Security::KeyExport::WeaveKeyExportDelegate Abstract delegate class called by KeyExport engine to perform various actions related to authentication during key export.
nl::Weave::Profiles::Security::KeyExport::WeaveStandAloneKeyExportClient ใช้งานฝั่งไคลเอ็นต์ของโปรโตคอลการส่งออกคีย์ Weave เพื่อใช้ในบริบทการส่งข้อความแบบสแตนด์อโลน (การส่งข้อความที่ไม่ใช่สาน)

nl:: Weave:: Profiles:: Security:: PASE

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::Security::PASE::WeavePASEEngine

nl:: Weave:: Profiles:: Security:: Passcodes

โครงสร้าง

nl::Weave::Profiles::Security::Passcodes::EncryptedPasscodeStruct

nl:: Weave:: Profiles:: Security:: TAKE

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::Security::TAKE::WeaveTAKEChallengerAuthDelegate
nl::Weave::Profiles::Security::TAKE::WeaveTAKEEngine
nl::Weave::Profiles::Security::TAKE::WeaveTAKETokenAuthDelegate

nl:: Weave:: Profiles:: ServiceDirectory

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::ServiceDirectory::WeaveServiceManager The manager object for the Weave service directory.

โครงสร้าง

nl::Weave::Profiles::ServiceDirectory::ServiceConnectBeginArgs อาร์กิวเมนต์ที่ส่งผ่านไปยังการเรียกกลับ WeaveServiceManager :: OnConnectBegin

nl:: Weave:: Profiles:: ServiceProvisioning

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::IFJServiceFabricJoinMessage
nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::PairDeviceToAccountMessage
nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::RegisterServicePairAccountMessage
nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::ServiceProvisioningDelegate
nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::ServiceProvisioningServer คลาสเซิร์ฟเวอร์อย่างง่ายสำหรับการนำโปรไฟล์การจัดเตรียมบริการไปใช้
nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::UpdateServiceMessage

nl:: Weave:: Profiles:: SoftwareUpdate

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::ImageAnnounce คลาสอธิบายข้อความ ImageAnnounce
nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::ImageQuery A class to support creation and decoding of image query messages.
nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::ImageQueryResponse A class to support creation and decoding of the image query response messages.
nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::IntegritySpec An auxiliary class holding the integrity type and the actual hash of the software update image.
nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::IntegrityTypeList An auxiliary class to hold a list of integrity types as a part of the image query.
nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::IWeaveImageAnnounceServerDelegate Interface for WeaveImageAnnounceServer delegate.
nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::ProductSpec คลาสเสริมที่แสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::UpdateSchemeList An auxiliary class to hold a list of update schemes as a part of the image query.
nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::WeaveImageAnnounceServer Server that listens for Weave image announcements.

nl:: Weave:: Profiles:: StatusReporting

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport

nl:: Weave:: Profiles:: Time

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::Time::_TimeSyncNodeBase
nl::Weave::Profiles::Time::SingleSourceTimeSyncClient
nl::Weave::Profiles::Time::TimeChangeNotification codec for Time Change Notification message
nl::Weave::Profiles::Time::TimeSyncNode
nl::Weave::Profiles::Time::TimeSyncRequest
nl::Weave::Profiles::Time::TimeSyncResponse
nl::Weave::Profiles::Time::TimeZoneUtcOffset Codec for UTC offset of a timezone.

โครงสร้าง

nl::Weave::Profiles::Time::Contact This is in the public because the TimeSyncNode::FilterTimeCorrectionContributor callback gives a global view to higher layer.
nl::Weave::Profiles::Time::ServingNode used to specify contacts for calling SyncWithNodes It's put in the open instead of being a nested class to make class declaration of TimeSyncNode shorter, and also the export declaration more explicit.

nl:: Weave:: Profiles:: TokenPairing

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::TokenPairing::TokenPairingDelegate
nl::Weave::Profiles::TokenPairing::TokenPairingServer Server object for responding to Token Pairing requests.

nl:: Weave:: Profiles:: Vendor:: Nestlabs:: DropcamLegacyPairing

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::Vendor::Nestlabs::DropcamLegacyPairing::DropcamLegacyPairingDelegate Delegate class for implementing incoming Dropcam Legacy Pairing operations on the server device.
nl::Weave::Profiles::Vendor::Nestlabs::DropcamLegacyPairing::DropcamLegacyPairingServer Server class for implementing the Dropcam Legacy Pairing profile.

nl:: Weave:: Profiles:: WeaveTunnel

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::WeaveTunnel::ReconnectParam พารามิเตอร์นโยบายเชื่อมต่ออีกครั้งที่ใช้เพื่อควบคุมวิธีที่อุโมงค์เชื่อมต่อกับบริการอีกครั้ง
nl::Weave::Profiles::WeaveTunnel::WeaveTunnelAgent
nl::Weave::Profiles::WeaveTunnel::WeaveTunnelConnectionMgr This class encapsulates all the Weave tunnel connection states and the associated management logic and functions.
nl::Weave::Profiles::WeaveTunnel::WeaveTunnelControl
nl::Weave::Profiles::WeaveTunnel::WeaveTunnelHeader
nl::Weave::Profiles::WeaveTunnel::WeaveTunnelRoute

nl:: Weave:: SecuritySupport

ชั้นเรียน

nl::Weave::SecuritySupport::PairingCodeSupport
nl::Weave::SecuritySupport::PasscodeEncryptionSupport
nl::Weave::SecuritySupport::WeaveCertificateSupport
nl::Weave::SecuritySupport::WeaveKeyExportClientNative
nl::Weave::SecuritySupport::WeaveKeyExportSupportNative
nl::Weave::SecuritySupport::WeaveSecuritySupport

nl:: Weave:: Support

โครงสร้าง

nl::Weave::Support::ProfileStringContext Context for registering and deregistering callbacks associated with the specified profile identifier for returning human-readable support strings associated with the profile.
nl::Weave::Support::ProfileStringInfo Callbacks associated with the specified profile identifier for returning human-readable support strings associated with the profile.

nl:: Weave:: System

ชั้นเรียน

nl::Weave::System::Layer
This provides access to timers according to the configured event handling model.
nl::Weave::System::LwIPEventHandlerDelegate
nl::Weave::System::Mutex
This class represents a simple mutual exclusion lock used on platforms with preemptively scheduled multi-threaded
programming environments, for example, POSIX threads and FreeRTOS.
nl::Weave::System::Object สิ่งนี้แสดงถึงออบเจ็กต์ที่นับการอ้างอิงที่จัดสรรจากพื้นที่ที่มีอยู่ใน ObjectPool วัตถุ.
nl::Weave::System::PacketBuffer The packet buffer class is the core structure used for manipulating packets of octet-serialized data, usually in the context of a data communications network, like Bluetooth or the Internet protocol.
nl :: สาน :: ระบบ :: จับเวลา This is an internal class to Weave System Layer , used to represent an in-progress one-shot timer.

โครงสร้าง

nl::Weave::System::LwIPEvent

สหภาพแรงงาน

nl::Weave::System::ObjectArena
A union template used for representing a well-aligned block of memory.

nl:: Weave:: System:: Stats

ชั้นเรียน

nl::Weave::System::Stats::Snapshot

nl:: Weave:: TLV

ชั้นเรียน

nl::Weave::TLV::CircularTLVReader
nl::Weave::TLV::CircularTLVWriter
nl::Weave::TLV::TLVReader Provides a memory efficient parser for data encoded in Weave TLV format.
nl::Weave::TLV::TLVUpdater Provides a unified Reader/Writer interface for editing/adding/deleting elements in TLV encoding.
nl::Weave::TLV::TLVWriter Provides a memory efficient encoder for writing data in Weave TLV format.
nl::Weave::TLV::WeaveCircularTLVBuffer WeaveCircularTLVBuffer provides circular storage for thenl::Weave::TLV::TLVWriter and nl::Weave::TLVTLVReader.

nl:: Weave:: TLV:: Debug

โครงสร้าง

nl::Weave::TLV::Debug::DumpContext

nl:: Weave:: TLV:: Utilities

โครงสร้าง

nl::Weave::TLV::Utilities::FindContext
nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext

nl:: Weave:: Warm

ชั้นเรียน

nl::Weave::Warm::WarmFabricStateDelegate นี่คือคลาสภายในของ WarmCore

โครงสร้าง

nl::Weave::Warm::ActionEntry
nl::Weave::Warm::ModuleState

Schema:: Weave:: Trait:: Auth:: ApplicationKeysTrait

ชั้นเรียน

Schema::Weave::Trait::Auth::ApplicationKeysTrait::ApplicationKeysTraitDataSink Contains interfaces for the Weave application keys trait data sink.

โมดูล

Device Control
Fabric Provisioning
Network Provisioning
Passive Rendezvous Passive Rendezvous differs from Active in that the connection establishment phase is initiated before the identify phase by the provisionee.
Remote Passive Rendezvous Remote Passive Rendezvous differs from Passive Rendezvous in that an assisting device acts as a relay for the provisionee, relaying messages between the provisionee and provisioner.
Service Provisioning
Token Pairing