nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/FreeRTOS/GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS.h>

FreeRTOS platformlarında çalışan PlatformManager özelliklerinin genel bir uygulamasını sağlar.

Özet

Bu şablon, PlatformManager soyut arayüzünden, FreeRTOS tabanlı platformlarda kullanılmaya uygun belirli özelliklerin uygulamalarını içerir. Bu parametre, şablonun ImplClass parametresi olarak da görünen PlatformManagerImpl sınıfı tarafından devralınacak (doğrudan veya dolaylı olarak) amaçlanmıştır.

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::DeviceKatman::Internal::GeneralPlatformManagerImpl< ImplClass >

Korunan özellikler

mEventLoopTask
TaskHandle_t
mNextTimerBaseTime
TimeOut_t
mNextTimerDurationTicks
TickType_t
mWeaveEventQueue
QueueHandle_t
mWeaveStackLock
SemaphoreHandle_t
mWeaveTimerActive
bool

Korunan işlevler

PostEventFromISR(const WeaveDeviceEvent *event, BaseType_t & yieldRequired)
void
_InitWeaveStack()
_LockWeaveStack(void)
void
_PostEvent(const WeaveDeviceEvent *event)
void
_RunEventLoop(void)
void
_StartEventLoopTask(void)
_StartWeaveTimer(uint32_t durationMS)
_TryLockWeaveStack(void)
bool
_UnlockWeaveStack(void)
void

Korunan özellikler

mEventLoopTask

TaskHandle_t mEventLoopTask

mNextTimerBaseTime

TimeOut_t mNextTimerBaseTime

mNextTimerDurationTicks

TickType_t mNextTimerDurationTicks

mWeaveEventQueue

QueueHandle_t mWeaveEventQueue

mWeaveStackLock

SemaphoreHandle_t mWeaveStackLock

mWeaveTimerActive

bool mWeaveTimerActive

Korunan işlevler

PostEventFromISR

void PostEventFromISR(
  const WeaveDeviceEvent *event,
  BaseType_t & yieldRequired
)

_Yığma

WEAVE_ERROR _InitWeaveStack()

_KilitWeaveYığını

void _LockWeaveStack(
  void
)

_Etkinlik Sonrası

void _PostEvent(
  const WeaveDeviceEvent *event
)

_ÇalıştırmaEtkinlik Döngüsü

void _RunEventLoop(
  void
)

_StartEventLoopTask

WEAVE_ERROR _StartEventLoopTask(
  void
)

_WeaveZamanlayıcıyı Başlat

WEAVE_ERROR _StartWeaveTimer(
  uint32_t durationMS
)

_DeneLockWeaveYığını

bool _TryLockWeaveStack(
  void
)

_Kilidi Kilit Açma

void _UnlockWeaveStack(
  void
)