จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

DeviceManager_BleApplicationDelegate

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Ble::BleApplicationDelegate