จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: เบล:: BleApplicationDelegate

นี่คือคลาสนามธรรม

สรุป

มรดก

คลาสย่อยที่รู้จักโดยตรง:
  AndroidBleApplicationDelegate
  DeviceManager_BleApplicationDelegate

งานสาธารณะ

NotifyWeaveConnectionClosed ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj)=0
virtual void

งานสาธารณะ

NotifyWeaveConnectionClosed

virtual void NotifyWeaveConnectionClosed(
  BLE_CONNECTION_OBJECT connObj
)=0