Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

NLWirelessRegConfig

özet

miras

NSObject: den devralır

Özellikleri

OpLocation
NLWirelessOperatingLocation
RegDomain
NSString *
SupportedRegDomains
NSMutableArray *

Kamu işlevleri

getOpLocation: (NLWirelessOperatingLocation *val)
virtual WEAVE_ERROR
getRegDomain: (NSString **val)
virtual WEAVE_ERROR
getSupportedRegDomain: (NSMutableArray **val)
virtual WEAVE_ERROR
initWith: (const WirelessRegConfig *NS_DESIGNATED_INITIALIZER)
virtual instancetype
initWithRegDomain:opLocation: (NSString *regDomain, NLWirelessOperatingLocation opLocation)
virtual id
initWithSupportedRegDomains:opLocation:RegDomain: (NSMutableArray *supportedRegDomains, NLWirelessOperatingLocation opLocation, NSString *regDomain)
virtual id
toWirelessRegConfig ()

Genel statik işlevler

createUsing: (const WirelessRegConfig *pWirelessRegConfig)

Özellikleri

Konum

NLWirelessOperatingLocation OpLocation

RegDomain

NSString * RegDomain

Desteklenen Kayıt Alanları

NSMutableArray * SupportedRegDomains

Kamu işlevleri

getOpLocation:

virtual WEAVE_ERROR getOpLocation:(
  NLWirelessOperatingLocation *val
)

getRegDomain:

virtual WEAVE_ERROR getRegDomain:(
  NSString **val
)

getSupportedRegDomain:

virtual WEAVE_ERROR getSupportedRegDomain:(
  NSMutableArray **val
)

initWith:

virtual instancetype initWith:(
  const WirelessRegConfig *NS_DESIGNATED_INITIALIZER
)

initWithRegDomain:opLocation:

virtual id initWithRegDomain:opLocation:(
  NSString *regDomain,
  NLWirelessOperatingLocation opLocation
)

initWithSupportedRegDomains:opLocation:RegDomain:

virtual id initWithSupportedRegDomains:opLocation:RegDomain:(
  NSMutableArray *supportedRegDomains,
  NLWirelessOperatingLocation opLocation,
  NSString *regDomain
)

toWirelessRegConfig

virtual WirelessRegConfig toWirelessRegConfig()

Genel statik işlevler

kullanarak:

virtual NLWirelessRegConfig * createUsing:(
  const WirelessRegConfig *pWirelessRegConfig
)