Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Tài nguyên

OpenWeave là một dự án nguồn mở. Sử dụng các tài nguyên sau nếu bạn cần trợ giúp sử dụng hoặc đóng góp cho Openweave.

Tương tác

Diễn đàn cộng đồng

Sử dụng Google Group cho người dùng openweave để thảo luận về OpenWeave và đặt câu hỏi. Đây là nơi tốt nhất để nhận phản hồi trực tiếp từ nhóm OpenWeave.

Lỗi và yêu cầu tính năng

Nếu bạn phát hiện ra lỗi mã hoặc tài liệu hoặc có yêu cầu cải tiến, vui lòng gửi nó đến Trình theo dõi sự cố của kho lưu trữ GitHub thích hợp trong tổ chức OpenWeave GitHub .

Nếu bạn phát hiện ra một lỗi trong tài liệu openweave.io, hãy sử dụng nút "Gửi phản hồi" được tìm thấy ở phía trên bên phải của mỗi trang. Ngoài ra, nếu trang có nguồn gốc từ GitHub, vui lòng gửi yêu cầu kéo để sửa nó ở đó.

Tràn ngăn xếp

Các câu hỏi cũng có thể được đăng trên Stack Overflow bằng cách sử dụng thẻ openweave .

Góp phần

Chúng tôi muốn bạn đóng góp cho OpenWeave và giúp làm cho nó thậm chí còn tốt hơn ngày hôm nay! Xem Nguyên tắc đóng góp trên GitHub để biết thêm thông tin.

Đóng góp tài liệu

Tài liệu chủ yếu được lưu trữ trên GitHub và được nhân đôi cho openweave.io thông qua một quy trình tự động. Đóng góp tất cả tài liệu vào kho lưu trữ OpenWeave GitHub thích hợp hoặc mở một vấn đề trong Trình theo dõi vấn đề nếu bạn có thắc mắc về đóng góp được đề xuất. Một thành viên của nhóm OpenWeave sẽ làm việc với bạn để xem xét nội dung của bạn trong GitHub và thêm vào trang web openweave.io nếu cần thiết.