Tài liệu dệt

Bản đặc tả kỹ thuật, bản trình bày và sách trắng cho các giao thức Weave và chức năng liên quan.

Tài liệu Mô tả
DệtCấu trúc Tổng quan cấp cao về cấu trúc Weave.

Sách trắng

Tài liệu Mô tả
Dây dệt TLV Mô tả nội dung động lực, lý do và phân tích cạnh tranh đã đi vào việc tạo và định nghĩa về định dạng Dệt Nest: Thẻ Giá trị độ dài (TLV) đại diện cho dữ liệu. Trong bản phân tích cạnh tranh, các phép so sánh sẽ được thực hiện so với các bản trình bày thay thế như JSON, Google Giao thức đệm, ASN.1, EXI, Apache Thrift và CBOR cùng một số tiêu chí đánh giá.

Thông số kỹ thuật

Tài liệu Mô tả
Sử dụng CDDL để mô hình dữ liệu có cấu trúc We Tve TLV Mô tả bản dịch chính tắc cho tất cả các tài liệu được mã hóa ở định dạng Weave TLV qua lại và từ phương thức mã hóa tương ứng của các tài liệu đó dưới dạng tài liệu trong Biểu diễn đối tượng nhị phân nhị phân (CBOR).
Giao thức tiếp theo của WDM Mô tả giao thức và định dạng thông báo cho hồ sơ Quản lý dữ liệu Weave.
Khóa ứng dụng dệt Mô tả các khóa ứng dụng Weave, một cơ chế để tạo, phân phối và quản lý các khóa đối xứng dùng chung trong mạng Weave.
Dệt điện năng của pin và đặc điểm nguồn điện pin Giới thiệu bản đặc tả cho một đặc điểm chung của Weave Common mô tả cách thức bất kỳ tài nguyên thiết bị Weave nào trình bày thông tin về nguồn điện chung trên bất kỳ thiết bị nào như vậy.
Dệt địa chỉ và hành vi định tuyến cục bộ trên thiết bị Mô tả hành vi dự kiến của một thiết bị Weave liên quan đến cách thiết bị này định cấu hình giao diện mạng và thông tin định tuyến mạng trong nhiều tình huống khác nhau.
Chứng chỉ kỹ thuật số dệt Mô tả định dạng và ngữ nghĩa hoạt động của cấu trúc dữ liệu Chứng chỉ kỹ thuật số Weave.
Mã nhận dạng tin nhắn dệt Mô tả định dạng và việc sử dụng mã nhận dạng kết nối.
Lớp thông báo dệt Mô tả định dạng và ngữ nghĩa hoạt động của các thông báo được trao đổi trong Lớp thông báo Weave.
Mã ghép nối Mô tả định dạng và việc sử dụng mã ghép nối trong tính năng ghép nối Weave.
Định dạng mã QR dệt Mô tả định dạng và cách sử dụng mã QR trong tính năng ghép nối Weave.
Định dạng của TLV Weave Mô tả định dạng Weave TLV (Tag-Length-Value).

Bài thuyết trình

Tài liệu Mô tả
Ghép nối WeWeave Mô tả quy trình và thiết kế ghép nối OpenWeave.
Bảo mật OpenWeave Mô tả cách triển khai và thiết kế bảo mật OpenWeave.