مثال قفل

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

برنامه Lock Example نمایشی از یک دستگاه قفل درب متصل را ارائه می دهد که با استفاده از OpenWeave و OpenThread ساخته شده است. این مثال:

  • پشتیبانی از دسترسی از راه دور و کنترل یک قفل درب شبیه سازی شده روی یک شبکه Thread 802.15.4 کم مصرف
  • می تواند به یک شبکه Weave موجود به همراه سایر دستگاه های دارای قابلیت Weave جفت شود
  • با لایه‌های دستگاه OpenWeave Nordic nRF5 و Silicon Labs EFR32 سازگار شده است.

Lock Example هم به‌عنوان وسیله‌ای برای بررسی عملکرد OpenWeave و OpenThread و هم به‌عنوان الگویی برای ایجاد محصولات واقعی بر اساس پلتفرم‌های پشتیبانی‌شده در نظر گرفته شده است. عملکرد در همه سیستم عامل ها یکسان است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد Lock Example، از جمله معماری، طراحی و نحوه شروع، به نمونه مخازن در GitHub مراجعه کنید.

نمونه قفل Nordic nRF52840 Silicon Labs EFR32 Lock مثال