Przykład blokady

Aplikacja Lock Example zapewnia demonstrację działania podłączonego urządzenia zamka do drzwi, zbudowanego przy użyciu OpenWeave i OpenThread. Ten przykład:

  • Obsługuje zdalny dostęp i kontrolę symulowanego zamka drzwi przez sieć wątków 802.15.4 o niskim poborze mocy
  • Można sparować z istniejącą siecią Weave wraz z innymi urządzeniami obsługującymi Weave
  • Został dostosowany do warstw urządzeń OpenWeave Nordic nRF5 i Silicon Labs EFR32.

Lock Example ma służyć zarówno jako środek do eksploracji działania OpenWeave i OpenThread, jak i szablon do tworzenia prawdziwych produktów opartych na obsługiwanych platformach. Funkcjonalność jest identyczna na wszystkich platformach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przykładu blokady, w tym architektury, projektu i sposobu rozpoczęcia, zobacz przykładowe repozytoria w witrynie GitHub.

Nordic nRF52840 Blokada Przykład Silicon Labs EFR32 Blokada Przykład