Przykład blokady

Aplikacja Lock Example zawiera praktyczną demonstrację połączonego urządzenia do zamka drzwiowego utworzonego przy użyciu technologii OpenWeave i OpenThread. Ten przykład:

  • Umożliwia zdalny dostęp do symulowanej blokady drzwi przez sieć 802.15.4 o dużej mocy
  • Można sparować ją z istniejącą siecią Weave i innymi urządzeniami obsługującymi tę funkcję.
  • Dostosowano go do warstw urządzeń Nordic nRF5 i Silicon Labs EFR32 OpenWeave.

Celem użycia przykładu blokady jest zapoznanie się z pracą OpenWeave i OpenThread, a także szablon do tworzenia prawdziwych produktów na podstawie obsługiwanych platform. Funkcje są takie same na wszystkich platformach.

Więcej informacji o przykładzie blokady, w tym o architekturze, projekcie i pierwszych krokach, znajdziesz w przykładowych repozytoriach na GitHubie.

Nordic Lab nRF52840 – przykład blokady Silicon Labs EFR32 Lock Example