Przykład blokady

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Aplikacja Lock Lock pokazuje praktyczną prezentację połączenia z zamkiem do drzwi, która została opracowana w technologii OpenWeave i OpenThread. Ten przykład:

  • Obsługa zdalnego dostępu i sterowania symulowanym zamkiem do drzwi przez sieć 802.15.4 Thread o dużej mocy
  • Można połączyć urządzenie z istniejącą siecią Weave z innymi urządzeniami, które obsługują Weave.
  • Dostosowano go do warstw urządzenia Norn nRF5 i Silicon Labs EFR32 OpenWeave.

Blokada służy zarówno do prezentowania mechanizmów OpenWeave i OpenThread, jak i szablonu do tworzenia rzeczywistych produktów na podstawie obsługiwanych platform. Na wszystkich platformach te funkcje są takie same.

Więcej informacji o przykładzie Lock, w tym architekturze, projekcie i tym, jak zacząć korzystać z projektu, znajdziesz w przykładowych repozytoriach na GitHubie.

Nordic nRF52840 Lock ExampleSilicon Labs EFR32 Lock Example