Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ล็อคตัวอย่าง

แอปพลิเคชั่นล็อคตัวอย่างให้การสาธิตการทำงานของอุปกรณ์ล็อคประตูที่เชื่อมต่อซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้ OpenWeave และ OpenThread ตัวอย่างนี้:

  • รองรับการเข้าถึงระยะไกลและการควบคุมล็อคประตูแบบจำลองบนเครือข่ายเธรด 802.15.4 พลังงานต่ำ
  • สามารถจับคู่เข้ากับเครือข่ายสานที่มีอยู่พร้อมกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานสานอื่น ๆ
  • ได้รับการปรับให้เข้ากับ Nordic nRF5 และ Silicon Labs EFR32 OpenWeave Device Layers

ตัวอย่างล็อคมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทั้งสองวิธีในการสำรวจการทำงานของ OpenWeave และ OpenThread รวมถึงเทมเพลตสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์จริงตามแพลตฟอร์มที่รองรับ ฟังก์ชั่นนี้เหมือนกันในทุกแพลตฟอร์ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างการล็อกรวมถึงสถาปัตยกรรมการออกแบบและวิธีการเริ่มต้นให้ดูที่เก็บตัวอย่างใน GitHub

ตัวอย่างล็อค nRF52840 ของชาวยุโรปตัวอย่าง Silicon Labs EFR32 ตัวอย่างล็อค