Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

อภิธานศัพท์

jinja-placeholder-0 .md "> ดูแหล่งที่มาบน GitHub

บัญชีผู้ใช้

บัญชีที่สร้างขึ้นที่ home.nest.com ซึ่งให้การควบคุมเจ้าของบัญชี (ผู้ใช้) ของอุปกรณ์ Nest ผ่านเว็บ / แอปพลิเคชันมือถือ

ที่อยู่

แต่ละโหนดใน Fabric Fabric มี IPv6 เฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ (ULA)

ชั้นแอปพลิเคชัน

สานโปรไฟล์และ gRPC API ที่เกี่ยวข้องที่ให้โปรโตคอลที่ใช้ร่วมกันที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และโฮสต์บริการ

โปรโตคอลเลเยอร์แอปพลิเคชัน

โพรโทคอลสานที่มุ่งเน้นการสื่อสารแบบกระบวนการต่อกระบวนการข้ามเครือข่าย IP และจัดหาส่วนต่อประสานการสื่อสารและบริการผู้ใช้ปลายทาง

ความปลอดภัยระดับแอปพลิเคชัน

อุปกรณ์สานอาจรวมอยู่ในโดเมนความปลอดภัยหนึ่งโดเมนหรือมากกว่าซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์โดเมน ปุ่มต่างๆรวมถึงกุญแจแบบยุคสมัยและถูกจัดการโดยบริการการอนุญาต ดู บริการการอนุญาต

บริการการอนุญาต

บริการที่รับรองความถูกต้องของอุปกรณ์และไคลเอนต์ของระบบการสานและมอบให้กับอุปกรณ์และลูกค้าที่ได้รับอนุญาตคีย์แอปพลิเคชันและการกลิ้งกุญแจยุคที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยระดับแอปพลิเคชัน ดู ความปลอดภัยระดับแอปพลิเคชัน

B

BLE

โปรโตคอลวิทยุไร้สายรองรับโดยสาน

เราเตอร์ชายแดน

อุปกรณ์ในเครือข่ายพื้นที่บ้าน (HAN) ที่กำหนดเส้นทางข้อความสานระหว่างเธรดและเครือข่าย Wi-Fi และสร้างอุโมงค์ระหว่าง HAN และบริการ Nest

กรณี

โพรโทคอลที่ช่วยให้สร้างใบรับรองเซสชัน (CASE) โปรโตคอลเป็นโพรโทคอลการสร้างเซสชันการรักษาความปลอดภัยหลักสานโดยใช้ใบรับรองการสาน นี่อาจเป็นใบรับรองฮาร์ดแวร์หรือใบรับรองความปลอดภัยระดับแอปพลิเคชันที่ให้บริการโดยการอนุญาต ดูที่ ใบรับรองการสาน

ตัวควบคุม

ตัวควบคุมคือบริการที่ใช้การทำงานขั้นสูง ตัวอย่างเช่นตัวควบคุมกลุ่มแสงสว่าง, ตัวควบคุมโซน HVAC และตัวควบคุมผู้ครอบครองพื้นที่

คำสั่ง

คำขอเฉพาะแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถทำได้โดย คำขอ มาตรฐาน บางครั้งเรียกว่า คำสั่งที่กำหนดเอง

D

ID อุปกรณ์

ชนิดของ ID โหนด อุปกรณ์แต่ละชิ้นมี ID ที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลก 64 บิตที่กำหนดในเวลาที่ผลิต มันถูกผูกไว้กับใบรับรองอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบตัวตนของอุปกรณ์ ใช้เป็น ID โหนดสำหรับอุปกรณ์ ดูที่ ID โหนด

E

เหตุการณ์

การยืนยันความจริงแบบทิศทางเดียวเกี่ยวกับคุณลักษณะในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการตอบสนองที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่นรหัสผ่านที่ป้อนเพื่อปลดล็อคสายฟ้าสร้างเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่พบบ่อยที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่มีการ ร้องขอการ แจ้งเตือน พิเศษ

F

กุญแจผ้า

กุญแจที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผ้าแต่ละสานที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์แรกที่สร้างผ้าและใช้ในการจับคู่อุปกรณ์ที่ตามมากับผ้า

ผ้า ID

ค่า 64- บิตที่ไม่ซ้ำกันที่ทั่วโลกระบุผ้าทอ สร้างแบบสุ่มเมื่ออุปกรณ์ Nest ถูกนำไปใช้กับโครงสร้างเป็นครั้งแรก

การเตรียมผ้า

จับคู่อุปกรณ์กับผ้าทอท้องถิ่นโดยระบุรหัสผ้าและรหัสผ้าที่จำเป็นในการสื่อสารกับอุปกรณ์และบริการอื่น ๆ

การจัดหาโรงงาน

กระบวนการผลิตที่กำหนดค่าอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าด้วยโปรไฟล์การสานและใบรับรองฮาร์ดแวร์

โมดูลส่วนหน้า (FEM)

วงจรรวม (IC) ที่มีส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็นในการประมวลผลสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่เข้ามาเป็นความถี่ตัวกลาง (IF) หรือเป็นรูปแบบดิจิตอล

H

ใบรับรองฮาร์ดแวร์

ใบรับรองการสานที่ได้รับการจัดสรรจากโรงงาน ณ เวลาผลิตลงบนอุปกรณ์ ใบรับรองนี้ใช้เพื่อรับรองความถูกต้องของอุปกรณ์เมื่อจับคู่อุปกรณ์เข้ากับลายผ้าสานและกับ Nest Service

เครือข่ายในบ้าน (HAN)

ชุดเครือข่ายของอุปกรณ์ในบ้านที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของผ้าสานและให้การสื่อสารไร้สายที่ปลอดภัย

ผม

การจัดสรรในเขตข้อมูล

วัสดุที่ใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีข้อมูลที่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ใน Fabric Fabric

อินเตอร์เฟซ

ชุดของคุณลักษณะที่อธิบายการทำงานระดับสูงกว่า ตัวอย่างเช่นฟังก์ชันการทำงานของแสงสีประกอบด้วยคุณลักษณะ OnOff, Level และ Color ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อใช้อินเทอร์เฟซ ColorLight กำหนดไว้ใน สคีมาการ สาน

L

ทิ้งผ้า

ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างโหนดสมาชิกและส่วนที่เหลือของโหนดใน Fabric Fabric, เปลี่ยนโหนดเป็นโหนดอิสระ หากโหนดออกจากผ้าทอซึ่งประกอบด้วยเพียงสองโหนดผ้าจะหยุดอยู่

M

ข้อความ

ข้อมูลที่จัดรูปแบบผ่านระหว่างโหนดในเครือข่ายเดียวกันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสื่อสารข้อมูล

เมตาดาต้า

ข้อมูลที่วางอยู่บนส่วนประกอบสคีมาต่างๆเพื่อ จำกัด อย่างเป็นทางการหรืออธิบายองค์ประกอบนั้นเพิ่มเติมเช่นการทำเครื่องหมายคุณสมบัติคุณสมบัติเป็น "อ่านอย่างเดียว"

สมัครสมาชิกร่วมกัน

เมื่อทรัพยากรสมัครเป็นสมาชิกซึ่งกันและกันและแต่ละคนทำหน้าที่เป็นทั้งผู้เผยแพร่และผู้สมัครสมาชิกสำหรับลักษณะ

ยังไม่มีข้อความ

NCP

ตัวประมวลผลร่วมเครือข่าย การนำ NCP ไปใช้จะวางเธรดสแต็กในวงจรรวมหนึ่งในขณะที่ซอฟต์แวร์สานและแอพพลิเคชั่นอยู่บนชิปตัวที่สอง เปรียบเทียบกับ SoC

Nest API

API ข้อมูลแบบเรียลไทม์เสนอการเข้าถึงตามการสมัครรับข้อมูลที่แชร์โดยอุปกรณ์ Nest ด้วย Nest API คุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์ Nest เพื่ออ่านหรือเขียนค่าข้อมูลที่แชร์

บริการทำรัง

โครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ HAN เข้ากับแบบจำลองข้อมูลให้การเข้าถึงระยะไกลและใช้อุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ครอบคลุม

การจัดสรรเครือข่าย

การกระทำของการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และเครือข่าย Wi-Fi ในท้องถิ่นหรือด้าย มันสามารถเกี่ยวข้องกับการจัดหา ID เครือข่ายและข้อมูลเส้นทางหรือข้อมูลรับรองการเข้าถึงเครือข่ายเช่นรหัส Wi-Fi ที่แบ่งปันล่วงหน้า

ปม

อุปกรณ์สานหรือโฮสต์บริการที่สามารถเข้าร่วมในผ้าทอ ทุกโหนดในโครงสร้างมีที่อยู่ IPv6 ที่ไม่ซ้ำกัน ดู โฮสต์บริการ และ ผ้าทอ

ที่อยู่ที่ได้รับจากโหนด

ที่อยู่ IPv4 หรือ IPv6 ที่กำหนดให้กับอุปกรณ์โดยโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของผู้ใช้เช่นผ่าน DHCP

ID โหนด

ค่า 64- บิตที่ไม่ซ้ำกันซึ่งระบุโหนดทั่วโลกใน Fabric Fabric

O

การสมัครสมาชิกทางเดียว

คำร้องขอจากผู้สมัครสมาชิกไปยังผู้เผยแพร่สำหรับอินสแตนซ์ลักษณะตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป

OTA

อัพเดตเฟิร์มแวร์แบบ over-the-air

P

การจับคู่

กระบวนการเข้าร่วมอุปกรณ์กับเครือข่ายภายในบ้านบัญชี Fabric fabric และบัญชีผู้ใช้ Nest Service

รหัสการจับคู่

รหัสอักขระที่ใช้เพื่อจับคู่อุปกรณ์กับผ้าทอ สิ่งนี้ถูกเข้ารหัสในตัวอธิบายอุปกรณ์สานและพิมพ์ควบคู่กับรหัส QR เพื่อเปิดใช้งานการจับคู่ ดูที่ตัว อธิบายอุปกรณ์สาน

วอ

การสร้างเซสชั่นที่รับรองความถูกต้องด้วยรหัสผ่านซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการรับรองความถูกต้องซึ่งกันและกันใช้เพื่อสร้างเซสชั่นที่ปลอดภัยเริ่มต้นระหว่างอุปกรณ์สานสองเครื่องโดยใช้รหัสการจับคู่

คุณสมบัติ

คุณสมบัติคือลักษณะของลักษณะที่แสดงถึงสถานะของทรัพยากร ตัวอย่างเช่นความสว่างของแสงหรือว่ามีคนอยู่บ้าน ประกอบด้วยประเภทชื่อแท็กและข้อมูลเมตาเช่นค่าเริ่มต้นและข้อ จำกัด กำหนดไว้ใน สคีมาการ สาน

มาตรการ

กำหนดโครงสร้างแพ็กเก็ตของข้อมูลที่ส่งรวมถึงคำสั่งควบคุมที่จัดการเซสชัน

สำนักพิมพ์

บทบาทโปรโตคอลที่ใช้ในการจัดการข้อมูลการสาน ผู้เผยแพร่สร้างและให้บริการอินสแตนซ์ที่มีเวอร์ชันของสกีมาหนึ่งรายการหรือมากกว่าให้กับสมาชิกหนึ่งรายขึ้นไปและส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสกีมา ดู การจัดการข้อมูลสาน

R

การจัดการคุณสมบัติตามเวลาจริง

ฟังก์ชั่นของการจัดการข้อมูลที่สานซึ่งการร้องขอสถานะและเหตุการณ์สำหรับลักษณะทั้งหมดได้รับการจัดการในรูปแบบการประกาศสมัครสมาชิก

ขอร้อง

ประเภทข้อความสาน คำร้องขอคือคำร้องขอให้ดำเนินการกับคุณลักษณะที่มีการตอบกลับที่คาดไว้ การร้องขออาจมีพารามิเตอร์และการตอบกลับด้วยสถานะและพารามิเตอร์ คุณสมบัติจะถูกดูและตรวจสอบกับคำร้องขอ มุมมอง มาตรฐานการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติจะมีผลกับคำร้องขอการ อัพเดต มาตรฐานและผู้เผยแพร่แจ้งให้ผู้สมัครสมาชิกทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้วยคำร้องขอการ แจ้งเตือน มาตรฐาน

คำขอเฉพาะแอปพลิเคชันนอกเหนือจาก มุมมอง อัปเดต และ แจ้งเตือน จะได้รับการจัดการโดย คำสั่ง

การกำหนดค่าทรัพยากร

การกำหนดค่าวิธีการกำหนดลักษณะเฉพาะของการกำหนดทรัพยากรเฉพาะระหว่างอุปกรณ์และตัวควบคุม กำหนดไว้ใน สคีมาการ สาน

ตัวจัดการทรัพยากร

พร็อกซีทรัพยากรที่สร้างใน Nest Service สำหรับทุกอุปกรณ์ใน HAN เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงอุปกรณ์จากระยะไกล

รหัสทรัพยากร

ตัวระบุทรัพยากรที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลก สำหรับอุปกรณ์นี่คือรหัสอุปกรณ์ บริการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ได้รับมอบหมายจาก Nest Service เมื่อสร้างขึ้น

พร็อกซีทรัพยากร

ตัวจัดการการจำลองลักษณะของทรัพยากรที่ใช้สำหรับตำแหน่งของข้อมูลหรือจัดการจุดปลายง่วงนอน พร็อกซีจัดการคุณสมบัติและคิวคำขอและคำสั่งทรัพยากร

ทรัพยากร

สิ่งตรรกะหรือทางกายภาพเช่นอุปกรณ์โครงสร้างหรือผู้ใช้ มันประกอบด้วยชุดของลักษณะและอินสแตนซ์ของอินเทอร์เฟซที่อธิบายความสามารถและพฤติกรรมของมัน กำหนดไว้ใน สคีมาการ สาน

RTOS

ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ที่ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีข้อ จำกัด Weave ใช้ FreeRTOS

S

สคี

คำอธิบายอย่างเป็นทางการของคุณลักษณะและอินเตอร์เฟสเฉพาะของผู้ขายและมาตรฐาน

ไดเรกทอรีบริการ

บริการไดเรกทอรีที่มีอยู่บนผ้าสาน

จุดสิ้นสุดการบริการ

จุดสิ้นสุดของ Nest Service ที่ใช้โพรโทคอลการถักทอเฉพาะที่ระบุโดย ID ปลายทางการบริการเดียวในแฟบริคสาน

ID ปลายทางของบริการ

ชนิดของ ID โหนด จุดสิ้นสุดของบริการแต่ละรายการที่กำหนดไว้ใน Nest Service จะถูกระบุด้วย ID จุดสิ้นสุดของบริการ ID จะไม่ซ้ำกันซึ่งกำหนดโดย Nest และจะไม่เปลี่ยนแปลง

โฮสต์บริการ

เอนทิตี (อุปกรณ์บริการหรือแอพ) รับผิดชอบลักษณะเฉพาะ ความรับผิดชอบรวมถึงการจัดการสถานะตอบสนองต่อการร้องขอและคำสั่งและเรียกเหตุการณ์

การจัดหาบริการ

เชื่อมโยงอุปกรณ์ Weave เข้ากับ Nest Service และบัญชีผู้ใช้

SoC

ระบบบนชิป ในการประยุกต์ใช้ SoC นั้น Thread, Weave และแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ทั้งหมดนั้นอาศัยอยู่ในวงจรรวมเดี่ยว เปรียบเทียบกับ NCP

สถานะ

ชุดของค่าคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและลักษณะเฉพาะในเวลาที่กำหนด สถานะของทรัพยากรประกอบด้วยสถานะของคุณสมบัติ ดู ทรัพยากร ลักษณะ และ สถานะ

เหตุการณ์ของรัฐ

ชุดย่อยมาตรฐานของเหตุการณ์ที่ใช้สำหรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะของทรัพยากรหรือคุณลักษณะ

สมาชิก

บทบาทโปรโตคอลที่ใช้ในการจัดการข้อมูลการสาน ผู้สมัครสมาชิกดูและใช้อินสแตนซ์ที่มีเวอร์ชันของสกีมาที่เผยแพร่ภายนอกหนึ่งรายการขึ้นไป สามารถเปลี่ยนอินสแตนซ์ที่มีเวอร์ชันของ schema ที่เผยแพร่หรือออกคำสั่งเฉพาะแอปพลิเคชัน ดู การจัดการข้อมูลสาน

T

TAKE

การแลกเปลี่ยนคีย์รับรองความถูกต้องกับโทเค็นโปรโตคอลการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับโทเค็นผู้ใช้ BLE ที่ใช้โดยคีย์ fobs หรืออุปกรณ์มือถือ

TLV

การเข้ารหัสค่าความยาวพิมพ์ที่ใช้สำหรับการทำซีเรียลไลซ์เซชั่นข้อมูลไบนารีแบบย่อ

ลักษณะนิสัย

หน่วยการทำงานที่สามารถใช้ซ้ำได้ประกอบด้วยคุณสมบัติเหตุการณ์การร้องขอและข้อมูลเมตา กำหนดไว้ใน สคีมาการ สาน

อุโมงค์

เส้นทางที่ปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยเราเตอร์เส้นขอบสำหรับการถ่ายโอนข้อความ Weave IPv6 UDP ระหว่าง HAN และ Nest Service

ยู

ผู้ใช้งาน

บุคคลที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์ Nest มีบัญชี Nest ติดตั้งอุปกรณ์ Nest ในโครงสร้างและเชื่อมต่ออุปกรณ์ของตนกับ Nest Service

V

ID ผู้ขาย

ตัวระบุ 16 บิตที่ไม่ซ้ำกันสำหรับ บริษัท ต้นกำเนิดที่ใช้สำหรับการกำหนดลักษณะเฉพาะของผู้ขายและคำจำกัดความประเภททรัพยากร

รีจิสทรีของผู้จัดจำหน่าย

ส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานบริการแบบลอจิคัลที่มีการแมป ID ผู้ขายกับผู้ขายและอนุญาตให้สานข้อมูลการอ่านผู้ขายที่มีอยู่และสร้างผู้ขายใหม่

ส่วนขยายคุณลักษณะของผู้ขาย

ส่วนขยายเฉพาะผู้ขายในลักษณะมาตรฐานซึ่งสามารถเพิ่มคุณสมบัติข้อ จำกัด ค่าคุณสมบัติคำสั่งที่กำหนดเองอาร์กิวเมนต์คำสั่งและเหตุการณ์ ใช้ได้เฉพาะภายในเนมสเปซของผู้ขาย ดู ลักษณะ

W

สาน

โปรโตคอลเครือข่ายและแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อ เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและทำงานอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Nest ทั่วโลก

สานใบรับรอง

ใบรับรองแบบลดขนาดข้อมูลและการเข้ารหัส TLV ที่เข้ารหัสด้วย TLV ซึ่งเป็นรูปแบบวงรี Cryptography (ECC) รูปแบบ X.509 ที่ใช้ในการสร้างเซสชันที่ปลอดภัยระหว่างโหนดการสาน

สานข้อมูลภาษา

ภาษา descriptor ที่กำหนด schema ของสานรวมถึงทรัพยากรส่วนติดต่อลักษณะและคำจำกัดความของบริการ

การจัดการข้อมูลสาน

แอปพลิเคชันโปรโตคอลที่ใช้สำหรับ การจัดการคุณสมบัติ ตาม เวลาจริง การจัดการข้อมูลสานให้การดำเนินงานที่มีขนาดกะทัดรัดสำหรับทุกประเภทข้อความคำขอให้การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะของคุณสมบัติไม่ตรงกัน

สานตัวบ่งชี้อุปกรณ์

ข้อมูลที่เข้ารหัสลงในรหัส QR ที่พิมพ์บนอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการจับคู่อุปกรณ์เข้ากับเครือข่าย รวมถึงรหัสการจับคู่และประเภทผลิตภัณฑ์และรุ่น ดู รหัสการจับคู่

ผ้าทอ

เครือข่ายที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ในบ้านที่เชื่อมต่อทั้งหมด Nest Service และอุปกรณ์มือถือ ผ้าช่วยให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อร่วมมืออย่างปลอดภัยในการให้บริการแก่ผู้ใช้ครอบครัวของพวกเขาและแขก

สานรายละเอียด

ชุดของแท็กและข้อความที่กำหนดโพรโทคอลเลเยอร์ของแอปพลิเคชันในการสานเช่นการจัดการข้อมูลสานสำหรับการจัดการข้อมูลลักษณะหรือบริการเวลาสำหรับการประสานเวลา

สานโปรโตคอลการส่งข้อความที่เชื่อถือได้

โปรโตคอลการส่งข้อความที่มีน้ำหนักเบาสำหรับสานเพื่อส่งข้อความที่เชื่อถือได้ระหว่างสองอุปกรณ์ในผ้าสาน

สาน SDK

การนำ RTOS และ Linux ของ Nest มาใช้กับสแต็กการสื่อสารสานการจัดการเครือข่ายและโพรไฟล์ทั่วไปที่คุณใช้สร้างรหัสอุปกรณ์