Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مدیریت اطلاعات

نمایه Management Data برای مدیریت صفات در زمان واقعی استفاده می شود. این کلیه به روزرسانی ها ، درخواست ها و وقایع مربوط به صفحات دولت را مدیریت می کند.

نسخه های نمایه

دو نسخه از نمایه مدیریت داده در OpenWeave موجود است:

  • جریان - رابط هایی که هم اکنون برای استفاده در تولید پشتیبانی می شوند.
  • میراث - رابط هایی که باید از بین بروند.

نسخه Legacy برای کامل بودن و پشتیبانی از برنامه های مستقر ، میراث در OpenWeave ارائه شده است ، اما نباید در استقرار برنامه های جدید استفاده شود.

ارجاع

نوع مرجع محل
اسناد C ++ nl :: بافت: پروفایل :: DataManagement_Current
nl :: بافت :: پروفایل :: DataManagement_Legacy
کد منبع نمایه کامل: / src / lib / پروفایل / مدیریت داده
انواع پیام: /src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h
مشخصات پروتکل بعدی WDM