مدیریت داده

نمایه مدیریت داده برای مدیریت صفات بلادرنگ استفاده می شود. تمام به‌روزرسانی‌های حالت، درخواست‌ها و رویدادها برای ویژگی‌ها را مدیریت می‌کند.

نسخه های پروفایل

دو نسخه از نمایه مدیریت داده در OpenWeave موجود است:

  • فعلی - رابط هایی که در حال حاضر برای استفاده در تولید پشتیبانی می شوند.
  • میراث - رابط هایی که قرار است منسوخ شوند.

نسخه Legacy در OpenWeave برای کامل بودن و پشتیبانی از برنامه های کاربردی قدیمی ارائه شده است، اما نباید در استقرار برنامه های جدید استفاده شود.

ارجاع

نوع مرجع محل
مستندات C++ nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current
nl::Weave::Profiles::DataManagement_Legacy
کد منبع نمایه کامل: /src/lib/profiles/data-management
انواع پیام: /src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h
مشخصات پروتکل بعدی WDM