Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مدیریت اطلاعات

از نمایه مدیریت داده برای مدیریت صفات در زمان واقعی استفاده می شود. این همه به روزرسانی ها ، درخواست ها و رویدادهای مربوط به حالت را مدیریت می کند.

نسخه های نمایه

دو نسخه از نمایه مدیریت داده در OpenWeave وجود دارد:

  • جریان - رابط هایی که در حال حاضر برای استفاده تولید پشتیبانی می شوند.
  • میراث - رابط هایی که باید از رده خارج شوند.

نسخه Legacy برای کامل بودن و پشتیبانی از برنامه های قدیمی و مستقر در OpenWeave ارائه شده است ، اما نباید از آن در استقرار برنامه های جدید استفاده شود.

ارجاع

نوع مرجع محل
مستندات C ++ nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Legacy
کد منبع نمایه کامل: / src / lib / profiles / مدیریت داده
انواع پیام: /src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h
مشخصات پروتکل بعدی WDM