ניהול נתונים

פרופיל ניהול הנתונים משמש לניהול תכונות בזמן אמת. הוא מנהל את כל העדכונים, הבקשות והאירועים של התכונות.

גרסאות פרופיל

יש שתי גרסאות של פרופיל ניהול הנתונים הזמינות ב-OpenWeave:

  • נוכחי – ממשקים נתמכים כרגע לשימוש בסביבת ייצור.
  • דור קודם – ממשקים שהוצאה משימוש.

הגרסה מהדור הקודם מסופקת ב-OpenWeave לשלמות ולתמיכה באפליקציות מדור קודם שפרוסות, אבל אין להשתמש בהן בפריסות חדשות של אפליקציות.

הפניות

סוג ספר העיון מיקום
תיעוד של C++ nl::Weave::profiles::DataManagement_current
nl::Weave::profiles::DataManagement_Legacy
קוד מקור השלמת הפרופיל: /src/lib/profiles/data-management
סוגי הודעות: /src/lib/profiles/data-management/current/MessageDef.h
מפרט פרוטוקול WDM הבא