Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Zarządzanie danymi

Profil centrum zarządzania danymi służy do zarządzania cechami w czasie rzeczywistym. Zarządza wszystkimi aktualizacjami stanu, żądaniami i zdarzeniami dla cech.

Wersje profili

W OpenWeave dostępne są dwie wersje profilu zarządzania danymi:

  • Bieżące - interfejsy obecnie obsługiwane do użytku produkcyjnego.
  • Legacy - interfejsy, które mają zostać wycofane.

Wersja Legacy jest dostarczana w OpenWeave w celu zapewnienia kompletności i obsługi wdrożonych starszych aplikacji, ale nie powinna być używana w nowych wdrożeniach aplikacji.

Odniesienie

Typ odniesienia Lokalizacja
Dokumentacja C ++ nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Legacy
Kod źródłowy Pełny profil: / src / lib / profiles / data-management
Typy wiadomości: /src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h
Specyfikacja WDM Next Protocol