Zarządzanie danymi

Profil zarządzania danymi służy do zarządzania cechami w czasie rzeczywistym. Zarządza wszystkimi aktualizacjami stanu, żądaniami i zdarzeniami dotyczącymi cech.

Wersje profilu

W OpenWeave dostępne są 2 wersje profilu zarządzania danymi:

  • Aktualne – interfejsy używane obecnie w środowisku produkcyjnym.
  • Starsza wersja – interfejsy, które mają zostać wycofane.

Starsza wersja jest dostępna w OpenWeave, gdzie zapewnia kompletność i obsługę wdrożonych starszych aplikacji, ale nie powinna być używana w przypadku nowych wdrożeń.

Źródła

Typ odniesienia Lokalizacja
Dokumentacja C++ nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current
nl::Weave::Profiles::DataManagement_Legacy
Kod źródłowy Pełny profil: /src/lib/profile/data-management
Typy wiadomości: /src/lib/profile/data-management/Current/MessageDef.h
Specyfikacja Protokół WDM Next