Google มุ่งมั่นที่จะก้าวทุนเชื้อชาติชุมชนสีดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

OpenWeave อุปกรณ์ชั้น

OpenWeave อุปกรณ์ Layer (OWDL) เป็นแพลตฟอร์มชั้น adapation ที่สร้างขึ้นใน OpenWeave หลักที่ใช้รหัสที่จำเป็นเพื่อบูรณาการ OpenWeave กับผู้ขายหลายแพลตฟอร์ม ผู้ใช้ OpenWeave พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ SDK ของแพลตฟอร์มที่เลือกของพวกเขาและการเชื่อมโยงในห้องสมุด OpenWeave หลักสำหรับการทำงานสานทั้งหมด

OpenWeave อุปกรณ์ชั้นสถาปัตยกรรม

OWDL มีอยู่ใน OpenWeave หลักที่ /src/adaptations/device-layer

หัวกระดาษและแฟ้มแม่แบบรวมถึงมีบริการที่ /src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer

แพลตฟอร์มที่สนับสนุน

OWDL ได้รับการสนับสนุนบนแพลตฟอร์มของผู้ขายต่อไปนี้:

เวที ชื่อ อุปกรณ์ชั้น ตัวอย่าง
นอร์ดิก nrf52840 เซมิคอนดักเตอร์ นอร์ดิกเซมิคอนดักเตอร์ nRF52840 nRF5 openweave-nrf52840-lock-example
Silicon Labs ERF32MG12 Silicon Labs EFR32MG12 EFR32 openweave-efr32-lock-example
Silicon Labs ERF32MG21 Silicon Labs EFR32MG21 EFR32 openweave-efr32-lock-example
Espressif ESP32-DevKitC Espressif ESP32-DevKitC ESP32 openweave-esp32-demo
Espressif m5Stack Espressif M5Stack ESP32 openweave-esp32-demo

ตัวอย่าง

ดู ล็อคตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ในการเรียนรู้วิธีการ OpenWeave จะใช้ในการแสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์ล็อคประตูที่เชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่นล็อคได้รับการสนับสนุนสำหรับ nRF5 และ EFR32 OpenWeave เลเยอร์อุปกรณ์