Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Ví dụ về khóa

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Ứng dụng Ví dụ về khóa cung cấp thông tin minh họa về cách hoạt động của thiết bị khóa cửa được kết nối, bằng cách sử dụng OpenWeave và OpenThread. Ví dụ này:

  • Hỗ trợ truy cập từ xa và điều khiển khóa cửa mô phỏng qua mạng 802.15.4 Thread với công suất thấp
  • Có thể ghép nối với một mạng Weave hiện có cùng với các thiết bị khác được hỗ trợ Weave
  • Đã thích ứng với các lớp Thiết bị OpenWeave của Nordic nRF5 và Silicon Labs EFR32.

Mục đích của Ví dụ về khóa là phục vụ cả hai mục đích khám phá hoạt động của OpenWeave và OpenThread, cũng như mẫu để tạo các sản phẩm thực tế trên các nền tảng được hỗ trợ. Chức năng này giống nhau trên tất cả các nền tảng.

Để biết thêm thông tin về Ví dụ về khóa, bao gồm cả cấu trúc, thiết kế và cách bắt đầu, hãy xem các kho lưu trữ mẫu trên GitHub.

Ví dụ về khóa Nordic nRF52840 Ví dụ về khóa Silvicon EFR32