Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Ví dụ về khóa

Ứng dụng Lock Example cung cấp phần trình diễn hoạt động của thiết bị khóa cửa được kết nối, được xây dựng bằng OpenWeave và OpenThread. Ví dụ này:

  • Hỗ trợ truy cập từ xa và điều khiển khóa cửa mô phỏng qua mạng luồng 802.15.4 công suất thấp
  • Có thể được ghép nối vào mạng Weave hiện có cùng với các thiết bị hỗ trợ Weave khác
  • Đã được điều chỉnh cho phù hợp với Lớp thiết bị mở EFR32 của Phòng thí nghiệm Silicon Bắc Âu và EFR32.

Ví dụ về Khóa nhằm phục vụ cả như một phương tiện để khám phá hoạt động của OpenWeave và OpenThread, cũng như một mẫu để tạo ra các sản phẩm thực dựa trên các nền tảng được hỗ trợ. Chức năng giống hệt nhau trên tất cả các nền tảng.

Để biết thêm thông tin về Ví dụ về khóa, bao gồm kiến ​​trúc, thiết kế và cách bắt đầu, hãy xem kho ví dụ trên GitHub.

Nordic nRF52840 Khóa Ví dụ Silicon Labs EFR32 Khóa Ví dụ