Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การจัดการข้อมูลสาน

ตอนนี้คุณเข้าใจองค์ประกอบหลักของสานแล้วมาดูกันว่าการทำงานของมันทำงานอย่างไรในระดับสูง

ฟังก์ชันการทำงานเกือบทั้งหมดในระบบนิเวศ Nest สำหรับการดำเนินงานในชีวิตประจำวันถูกแมปเข้ากับทรัพยากรและลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสคีมาสาน การจัดการข้อมูล รายละเอียดการบริหารจัดการการร้องขอทั้งหมดสำหรับลักษณะการใช้เผยแพร่สมัครรุ่น คำขอเหล่านี้เป็น ข้อความ เฉพาะของโปรไฟล์การจัดการข้อมูล

ในรูปแบบประเภทนี้ผู้โฆษณาจะโฆษณาลักษณะ (ข้อมูลเพื่อดู) และผู้สมัครสมาชิกตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เผยแพร่ (ข้อมูลที่ดู) ฟังก์ชั่นนี้เรียกว่า การจัดการคุณสมบัติ ตาม เวลาจริง

โปรไฟล์การจัดการข้อมูลนั้นเป็นผลงานของสานและโดยทั่วไปจะเรียกว่าสานการจัดการข้อมูล (WDM)

การร้องขอ

คำร้องขอ เป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการคุณลักษณะแบบเรียลไทม์ของ WDM การร้องขอคือ คำขอมาตรฐานสำหรับการกระทำ ของคุณลักษณะพร้อมการตอบสนองที่คาดหวัง เหล่านี้แตกต่างจาก คำสั่ง ของลักษณะที่พวกเขาไม่ได้และไม่สามารถกำหนดในสคีมาและไม่ได้เฉพาะกับลักษณะใด ๆ

คำขอมาตรฐานมีสามประเภท:

 • แจ้ง คำขอ มาตรฐานที่แจ้งผู้สมัครสมาชิกถึงสถานะของคุณสมบัติคุณสมบัติหรือเหตุการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะนั้น
 • อัปเดต คำขอมาตรฐานเพื่อเปลี่ยนสถานะของคุณสมบัติคุณสมบัติ
 • ดู คำขอมาตรฐานเพื่อดูคุณสมบัติของลักษณะ

บทบาทพิธีสาร

บทบาทของโปรโตคอล WDM มีสองประเภท: ผู้เผยแพร่และผู้สมัครสมาชิก บทบาทเหล่านี้ถูกกำหนดในระดับลักษณะ

สำนักพิมพ์

บทบาท ผู้เผยแพร่ WDM สร้างและให้บริการอินสแตนซ์ที่มีเวอร์ชันของสกีมาหนึ่งรายการหรือมากกว่าให้กับสมาชิกหนึ่งรายขึ้นไปและส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสกีมาให้กับสมาชิกที่สนใจ การแจ้งเตือนเหล่านี้เป็นการร้องขอการ แจ้งเตือน มาตรฐาน

ตัวอย่างเช่นสมมติว่า Trait A เผยแพร่โดย Resource 1 และสมัครเป็นสมาชิกโดย Resource 2 ดังที่แสดงใน รูปที่ 1 หาก Trait A เปลี่ยนแปลง:

 1. WDM ส่ง คำร้องขอการ แจ้งเตือน จาก Resource 1 ไปยังสมาชิกทั้งหมดของ Trait A เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
 2. สมาชิกแต่ละคนอัพเดตอินสแตนซ์ของ Trait A ตามลำดับ
คำขอการแจ้งเตือนสำนักพิมพ์ WDM
รูปที่ 1 - คำขอผู้เผยแพร่ WDM

สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับลักษณะอื่น ๆ ในสคีมา ตัวอย่างเช่นหาก Resource 2 เผยแพร่ Trait B, Resource 1 สมัครรับข้อมูล Trait B และ Trait B มีการเปลี่ยนแปลง:

 1. WDM ส่ง คำร้องขอการ แจ้งเตือน จาก Resource 2 ไปยังสมาชิกทั้งหมดของ Trait B เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
 2. ผู้สมัครสมาชิกแต่ละคนอัพเดตอินสแตนซ์ของ Trait B ตามลำดับ

สมาชิก

มุมมองบทบาท สมาชิก WDM และใช้อินสแตนซ์ที่มีเวอร์ชันของสกีมาที่เผยแพร่ภายนอกหนึ่งรายการขึ้นไป มันสามารถเปลี่ยนอินสแตนซ์ที่มีเวอร์ชันของ schema ที่เผยแพร่ด้วยคำร้องขอให้ อัพเดต หรือออก คำสั่ง เฉพาะแอปพลิเคชัน

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าทรัพยากร 2 ต้องการเปลี่ยนลักษณะ A ซึ่งเผยแพร่โดยทรัพยากร 1 ดังแสดงใน รูปที่ 2 เพื่อเปลี่ยนลักษณะ A:

 1. WDM ส่งการร้องขอการปรับปรุง จากทรัพยากร 2 ถึงทรัพยากรที่ 1 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงลักษณะเอ
 2. ลักษณะ A บนทรัพยากร 1 มีการเปลี่ยนแปลง
 3. WDM ส่ง คำร้องขอการ แจ้งเตือน จาก Resource 1 ไปยังสมาชิกทั้งหมดของ Trait A เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
 4. สมาชิกแต่ละคนอัพเดตอินสแตนซ์ของ Trait A ตามลำดับ
สมาชิก WDM ดูและอัปเดต
รูปที่ 2 - คำขอสมาชิก WDM

สมาชิกอาจส่งคำขอ ดู ไปยังผู้เผยแพร่ของคุณลักษณะเพื่อดูการ คุณสมบัติของคุณลักษณะนั้นและทำให้อินสแตนซ์ของคุณลักษณะของพวกเขาสอดคล้องกับผู้เผยแพร่

ประเภทการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก WDM มีสองประเภท การสมัครสมาชิกถูกสร้างขึ้นด้วยคำขอ สมัครสมาชิก รูปที่ 3 แสดงการไหลของข้อความพื้นฐานเพื่อสร้างการสมัครสมาชิกทางเดียว

การสมัครสมาชิก WDM แบบทางเดียว
รูปที่ 3 - การสมัครสมาชิก WDM แบบทางเดียว

ทางเดียว

การสมัครสมาชิกแบบทางเดียวเกี่ยวข้องกับการร้องขอจากผู้สมัครสมาชิกไปยังผู้เผยแพร่สำหรับอินสแตนซ์ของคุณลักษณะอย่างน้อยหนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์มือถือที่รับสถานะของบ้าน (โครงสร้าง) จากบริการ

ซึ่งกันและกัน

การสมัครสมาชิกร่วมกันคือเมื่อทรัพยากรสมัครสมาชิกซึ่งกันและกันและแต่ละการกระทำเป็นทั้งผู้เผยแพร่และผู้สมัครสมาชิก ตัวอย่างนี้คือ Nest Guard และ Nest Detect ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Nest Secure การสมัครสมาชิกร่วมกันช่วยให้ทั้งทรัพยากรสามารถจัดการ schema ที่เผยแพร่และรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ของการสมัครสมาชิกของพวกเขาในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการสมัครสมาชิกแบบทางเดียวสองครั้ง

ตัวอย่าง

ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆว่า WDM จัดการการเปลี่ยนแปลงในภาษาของอุปกรณ์โดยใช้แอพมือถือได้อย่างไร

มีสามทรัพยากรและสองลักษณะที่เกี่ยวข้องในตัวอย่างนี้ดังแสดงใน รูปที่ 4 :

 • อุปกรณ์ (ผู้สมัครสมาชิก)
 • บริการ (สำนักพิมพ์)
 • แอพมือถือ (ผู้สมัครสมาชิก)
 • คุณสมบัติความสามารถในการเคลื่อนที่ของ คุณสมบัติของโลแคลที่มีอยู่
 • ตั้งค่าสถานที่เกิดเหตุลักษณะ ใช้งานคุณสมบัติสถานที่เกิดเหตุ

คุณสมบัติทั้งสองนี้ได้รับการเผยแพร่โดยทรัพยากรบริการและสมัครรับข้อมูลจากอุปกรณ์และแอพมือถือ ผู้สมัครสมาชิกแต่ละคนทำหน้าที่เป็นการสมัครสมาชิกทางเดียวกับผู้เผยแพร่คุณลักษณะในทรัพยากรบริการ

ทรัพยากรทั้งหมดในตัวอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ผ้าสานเดียวกัน

ตัวอย่าง WDM
รูปที่ 4 - ตัวอย่าง WDM

ปรับปรุงการไหล

สมมติว่าผู้ใช้ใช้แอพมือถือเพื่อเปลี่ยนสถานที่สำหรับอุปกรณ์จาก en_US เป็น fr_FR โดยใช้แอพมือถือที่เชื่อมต่อ ดังแสดงใน รูปที่ 5 ผังการอัปเดตภายใน WDM คือ:

 1. ทรัพยากร App มือถือ (สมาชิก) ส่งการร้องขอการปรับปรุง กับทรัพยากรบริการ (สำนักพิมพ์) เพื่อเปลี่ยนการใช้งานคุณสมบัติสถานที่เกิดเหตุของการตั้งค่าสถานที่เกิดเหตุลักษณะการ fr_FR หนึ่งของค่าที่ถูกต้องของที่มีอยู่ตำแหน่งที่ตั้งทรัพย์สินของความสามารถในสถานที่เกิดเหตุลักษณะ
 2. ทรัพยากรการบริการเปลี่ยนคุณสมบัติ Active Locale ของการตั้งค่า Locale ในสำเนาของ schema
 3. ทรัพยากรบริการส่งคำขอการ แจ้งเตือน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้กับสมาชิกของคุณลักษณะการตั้งค่าสถานที่
 4. อุปกรณ์และ Mobile App ทรัพยากร (สมาชิก) ทั้งสองได้รับของทรัพยากรบริการแจ้งคำขอ และปรับปรุงสถานที่ให้บริการที่ใช้งานสถานที่เกิดเหตุของลักษณะการตั้งค่าสถานที่เกิดเหตุในสำเนาของพวกเขาคี
ลำดับการไหลของการอัปเดต WDM
รูปที่ 5 - ขั้นตอนการอัพเดท WDM

ประโยชน์ของ WDM

สิ่งนี้อาจดูซับซ้อนมากเมื่อสิ่งที่คุณต้องการทำคือเปลี่ยนภาษาบนอุปกรณ์ของคุณจากแอพมือถือ แต่ด้วยการตัด schema ที่มีเวอร์ชันรูปแบบการบอกรับเป็นสมาชิกและการร้องขอเข้าด้วยกันในโปรไฟล์ WDM, Weave ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้องของข้อมูลในทรัพยากรทั้งหมด

นอกจากนี้ยังรับประกันความมีชีวิตชีวาด้วยดังนั้นเมื่ออุปกรณ์เริ่มต้นใหม่อุปกรณ์จะแจ้งสมาชิกทั้งหมดของคุณสมบัติที่เผยแพร่ของมันทันทีสังเกตสถานะของคุณสมบัติที่สมัครเป็นสมาชิกและสะท้อนถึงสถานะเหล่านั้นทั้งหมดในสำเนาของสคีมาโดยไม่สูญเสียหน้าที่

เกินการสมัครสมาชิก

หากรีซอร์สยกเลิกการสมัครสมาชิกจากคุณสมบัติจะยังคงมีสำเนาของเวอร์ชันที่รู้จักล่าสุดของคุณลักษณะ มันไม่ได้รับแจ้งการร้องขอ จากสำนักพิมพ์สำหรับลักษณะที่ แต่ยังคงสามารถส่งคำขอปรับปรุง เผยแพร่ว่า

แม้แต่แหล่งข้อมูลที่ไม่เคยสมัครเป็นผู้เผยแพร่คุณลักษณะสามารถส่งคำขอไปยังพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่นทรัพยากรอาจไม่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสถานะของลักษณะ แต่อาจต้องการส่งคำขอ อัปเดต เพื่อเปลี่ยนสถานะของลักษณะนั้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายนอก

ปะยางรถ

สิ่งที่คุณเรียนรู้:

 • Weave Data Management (WDM) เป็นโปรไฟล์การสานสำหรับการจัดการคุณสมบัติแบบเรียลไทม์และสร้างความมั่นใจในการมีชีวิตอยู่และความสมบูรณ์ของข้อมูลในทุกทรัพยากร
 • คำร้องขอ เป็นคำขอมาตรฐานสำหรับการดำเนินการของคุณลักษณะพร้อมการตอบสนองที่คาดหวัง
 • WDM มีสองบทบาทโปรโตคอล:
  • ผู้เผยแพร่ - แหล่งที่มาของความจริงสำหรับลักษณะเฉพาะส่งการร้องขอการ แจ้งเตือน
  • สมาชิก - สังเกต schema ที่เผยแพร่ส่ง มุมมอง อัพเดต หรือ คำสั่ง
 • WDM มีสองรูปแบบการสมัครสมาชิก:
  • ทางเดียว - คำขอไหลจากสมาชิกไปยังผู้เผยแพร่
  • ร่วมกัน - อุปกรณ์สมัครสมาชิกซึ่งกันและกัน
 • การสมัครสมาชิกถูกสร้างขึ้นโดยคำขอ สมัคร
 • ทรัพยากรสามารถส่งข้อความ WDM ไปยังลักษณะแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก

สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมดู: