Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ส่งข้อความสาน

ส่งข้อความสาน

ที่หัวใจของสานคือการ ส่งข้อความ ในการทำงานของโปรไฟล์ทรัพยากรใน HAN จะต้องสามารถส่งข้อความถึงกันได้

สานข้อความที่เชื่อถือได้

เชื่อถือได้ (WRM) ของ คือระบบส่งข้อความของเลเยอร์แอปพลิเคชันที่มีการตอบรับ มันช่วยให้มั่นใจได้ว่าการส่งข้อความทั่วไปหรืออุโมงค์ใด ๆ ระหว่างสองทรัพยากรในรูปแบบที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะอยู่ในเครือข่ายใดก็ตาม

สาน TLV

สาน TLV (Tag-ความยาว Value) เป็นรูปแบบไบนารีขนาดกะทัดรัดสำหรับการเข้ารหัสข้อมูล TLV สามารถทำงานร่วมกับ JSON ได้อย่างเป็นตัวแทนและได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการดีซีเรียลไลเซชันที่มีประสิทธิภาพ มันคล้ายกับรูปแบบข้อมูลเช่น CBOR และ ASN.1 แต่โดยทั่วไปแล้วจะง่ายกว่าและเล็กกว่าสำหรับชุดข้อมูลที่ให้เข้ารหัสและเป็นตัวแทน

ข้อความสานถูกเข้ารหัสใน TLV ซึ่งได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงอุปกรณ์ที่ จำกัด TLV ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลปริมาณน้อยที่สุด - ด้วยการเข้ารหัสที่ง่ายที่สุดที่เป็นไปได้ - จะถูกถ่ายโอนผ่านสาย

Weave TLV ไม่สามารถอ่านได้โดยมนุษย์ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเข้ารหัสอะไรใน Weave TLV หรือจัดการกับมันโดยตรงคุณเพียงแค่ระบุประเภทของข้อความและเนื้อหาของมันและ Weave จะทำงานให้คุณทั้งหมด

ประเภทข้อความ

ข้อความสานมีสองประเภทซึ่งอาจถูกส่งในรูปแบบเข้ารหัสและไม่เข้ารหัส กระบวนการเข้ารหัสข้อความทั้งสองประเภทเหมือนกันและข้อความทั้งสองประเภทสามารถเข้ารหัสได้โดยใช้ปุ่มเดียวกัน

ข้อความทั่วไป

ข้อความทั่วไป ถูกใช้โดยแอพพลิเคชั่นสานเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเฉพาะแอปพลิเคชันและคำขอ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อธิบายความหมายของข้อความเช่นเดียวกับโครงสร้างของน้ำหนักบรรทุก:

 • รหัสโปรไฟล์ - โปรไฟล์ใดควรจัดการกับข้อความ
 • ประเภทข้อความ - ประเภทข้อความเฉพาะ (การกระทำ)
 • Exchange ID - ระบุการแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างสองทรัพยากร

ข้อความทั่วไปอาจนำเสนอข้อมูลที่ยอมรับการรับข้อความก่อนหน้า นี่เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอล Weave Reliable Messaging

ข้อความอุโมงค์

ข้อความช่องสัญญาณ encapsulate แพ็กเก็ต IP ที่เข้ารหัส (IPv6 ในทางปฏิบัติแม้ว่าจะรองรับ IPv4) ที่มีการขนส่งระหว่างสองทรัพยากรการสาน ข้อความแบบช่องสัญญาณนั้นง่ายกว่าในโครงสร้างและละทิ้งส่วนหัวเฉพาะแอปพลิเคชันจำนวนมากที่อยู่ในข้อความทั่วไป

แพ็กเก็ต tunneled สามารถสื่อ IP ใด ๆ ที่ถูกต้องรวมถึง UDP, TCP หรือ ICMP

ปะยางรถ

สิ่งที่คุณเรียนรู้:

 • เชื่อถือได้ของการส่งข้อความที่เชื่อถือได้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการส่งข้อความที่สานด้วยความน่าเชื่อถือสำหรับการแลกเปลี่ยนสองรูปแบบ:
  • ตอบสนองการร้องขอ
  • สมัครสมาชิกอัพเดท
 • Weave TLV เป็นรูปแบบไบนารีสำหรับการเข้ารหัสขนาดกะทัดรัดของข้อความ Weave
 • ข้อความสานมีสองประเภท:
  • ข้อความทั่วไป ใช้เพื่อสื่อข้อมูลและคำขอเฉพาะแอปพลิเคชันเช่นข้อความที่ใช้โดยโปรไฟล์
  • ข้อความช่องสัญญาณ ห่อหุ้มแพ็กเก็ต IP

สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมดู: