Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ภาพรวม

ส่วนประกอบสาน

สานชีวิตในแต่ละโหนดใน Home Area Network (HAN) บนอุปกรณ์มือถือแต่ละเครื่องที่ช่วยในการจับคู่หรือควบคุมโหนดและบริการที่ทำให้โหนดและอุปกรณ์มือถือซิงค์กัน ในระบบการสานองค์ประกอบเหล่านี้ - โหนดอุปกรณ์บริการ - เรียกว่า ทรัพยากร

Weave สามารถจัดหาแหล่งที่มาของความจริงของข้อมูลสำหรับแต่ละทรัพยากรรวมถึงวิธีการสื่อสารอย่างปลอดภัยระหว่างกัน

มีสี่องค์ประกอบหลักของสาน มันจะมีประโยชน์ที่จะเข้าใจแต่ละคนในระดับสูงก่อนที่จะสำรวจว่าพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรและอยู่ในระบบ

schema

สานสคีมา

schema เป็นโมเดลข้อมูลสำหรับแพลตฟอร์มสาน

สคีมากำหนดสามองค์ประกอบ:

 • Traits หน่วยของความสามารถพื้นฐานเช่นสถานะของคุณสมบัติการแจ้งเตือนของรัฐหรือการร้องขอเพื่อเปลี่ยนสถานะ
 • ส่วนต่อ กลุ่มลักษณะที่แสดงถึงฟังก์ชั่นที่เฉพาะเจาะจงเช่นคุณสมบัติและเหตุการณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นล็อค deadbolt
 • ทรัพยากรทั้งหมด เป็นตรรกะหรือทางกายภาพประกอบด้วยลักษณะและส่วนต่อประสานเช่นอุปกรณ์ Nest โครงสร้างหรือผู้ใช้

คิดว่าสคีมานั้นเป็นฐานข้อมูลที่กระจายข้ามหลายแหล่งข้อมูลโดยที่สำเนา "ต้นแบบ" ของแต่ละคุณลักษณะ (แหล่งที่มาของความจริง) ไม่ได้อยู่ในทรัพยากรเดียวอย่างสิ้นเชิง แต่กระจายไปทั่วทรัพยากรตามลักษณะของคุณลักษณะ ทรัพยากรต้นแบบสำหรับคุณลักษณะทำหน้าที่เป็นผู้จัดพิมพ์ของคุณลักษณะในขณะที่ทรัพยากรอื่นเป็นสมาชิกของลักษณะนั้น

ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีสคีมาที่เรียบง่ายซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะสองอย่างที่ใช้ร่วมกันในสามแหล่งข้อมูล ทรัพยากร 1 อาจเป็นผู้เผยแพร่สำหรับคุณลักษณะ A ในขณะที่ทรัพยากร 3 อาจเป็นผู้เผยแพร่สำหรับคุณลักษณะ B ทรัพยากรอื่น ๆ เป็นสมาชิกของคุณลักษณะเหล่านั้น:

ตัวอย่างสคีมาสาน

นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่ทรัพยากรมากกว่าหนึ่งรายการจะทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่สำหรับคุณลักษณะเดียวกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบ

บริการ

บริการ ในการสานมักถูกอ้างถึงว่าเป็นทรัพยากรเมื่อมองจากสคีมามันอาจนำเสนอตัวเองเป็นทรัพยากรหลายอย่าง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือทรัพยากรอื่น ๆ ทั้งหมดในระบบสาน

ตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์อาจต้องเผยแพร่และสมัครรับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซ็นเซอร์บางอย่างอาจใช้ร่วมกับทรัพยากรอื่น ๆ เช่นฮับหรือโหนด ทรัพยากรเหล่านั้นอาจมีลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่ได้สมัครโดยเซ็นเซอร์ อย่างไรก็ตามบริการอาจสมัครใช้งานหรือเผยแพร่คุณสมบัติเหล่านั้นทั้งหมด

โปรไฟล์

สานโปรไฟล์

ฟังก์ชันการทำงานสานถูกจัดกลุ่มเป็นโครงสร้างเชิงตรรกะที่เรียกว่า โปรไฟล์ แต่ละโปรไฟล์สอดคล้องกับชุดของฟังก์ชันการทำงานสานซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบเช่นโปรโตคอลประเภทข้อความและรหัสข้อผิดพลาด มี เกือบยี่สิบโพรไฟล์พร้อมใช้งานกับ OpenWeave

ตัวอย่างเช่นโปรไฟล์ Data Management จัดการกับการจัดการคุณสมบัติแบบเรียลไทม์ในรูปแบบการส่งข้อความสมัครสมาชิกเผยแพร่ มันอาจอัปเดตสถานะของลักษณะการเข้าพักในทรัพยากรภายในบ้านตามอินพุตจากทรัพยากรอื่น (เปลี่ยนสถานะจาก "บ้าน" เป็น "ไม่อยู่" เนื่องจากอุปกรณ์มือถือของคุณตรวจพบว่าคุณไม่ได้อยู่บ้าน)

โปรไฟล์อื่นคือ Echo โปรไฟล์นี้คล้ายคลึงกับเครือข่าย ping และใช้เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายเวลาในการตอบสนองความปลอดภัยและความมีชีวิตชีวา

อีกโปรไฟล์หนึ่งคือ Network Provisioning โปรไฟล์นี้มีฟังก์ชั่นในการสแกนหาเครือข่ายไร้สายและตั้งค่าข้อมูลรับรองเพื่อจัดสรรทรัพยากรในเครือข่ายนั้น

การส่งข้อความ

สานเลเยอร์ข้อความ

ในการทำงานของโปรไฟล์ทรัพยากรใน HAN จะต้องสามารถส่งข้อความถึงกันได้ สานคุณสมบัติ ข้อความเลเยอร์ ที่จัดการการส่งข้อความทั้งหมดระหว่างทรัพยากรในระบบ

ข้อความมีสองประเภท:

 • ข้อความทั่วไป เนื้อหาการสานทั่วไป
 • ข้อความช่องสัญญาณ ห่อหุ้ม IP แพ็กเก็ต

แต่ละโปรไฟล์มีประเภทข้อความที่ใช้ในการสื่อสารการทำงานของตัวเอง ตัวอย่างเช่นโปรไฟล์การจัดการข้อมูลอาจส่งข้อความทั่วไป คำขอปรับปรุง เพื่อเปลี่ยนสถานะของลักษณะ โปรไฟล์ Echo อาจส่งข้อความทั่วไป Echo Request ไปยังทรัพยากรซึ่งส่งข้อความ ตอบกลับ Echo เพื่อตอบกลับ

ผ้า

ผ้าทอ

ในการส่งข้อความทั้งหมดเหล่านี้ระหว่างแหล่งข้อมูลต้องมีการเตรียม ผ้า สาน ผ้าคือชุดของทรัพยากรที่เปิดใช้งานการสานซึ่งร่วมมือกันเพื่อให้บริการแก่ทรัพยากรและบริการอื่น ๆ

ทรัพยากรทั้งหมดในเนื้อผ้าพูดภาษาสามัญของ Weave โดยไม่คำนึงถึงการเชื่อมต่อหรือประเภทเครือข่ายพื้นฐาน แต่ละโหนดภายในแฟบริคได้รับการกำหนดที่อยู่ IPv6 เพิ่มเติมสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัยโดยแอพพลิเคชั่นสาน

Weave ใช้เทคโนโลยีการขนส่งพื้นฐาน (ตัวอย่างเช่น Wi-Fi หรือ Thread) เพื่อส่งข้อความระหว่างที่อยู่ IPv6 ของผ้า

ปะยางรถ

สิ่งที่คุณเรียนรู้:

 • ในระบบการสานโหนดอุปกรณ์และบริการเรียกว่าทรัพยากร
 • Weave จัดหาแหล่งที่มาของข้อมูลจริงและการสื่อสารที่ปลอดภัยสำหรับแต่ละทรัพยากรในระบบสาน
 • สานประกอบด้วยสี่องค์ประกอบหลัก:
  • Schema รูปแบบข้อมูลและ API
  • Profiles Application Protocols ที่จัดการชุดของฟังก์ชันการทำงาน
  • Messaging จัดการการส่งข้อความทั้งหมดระหว่างทรัพยากร
  • ผ้าชุดของทรัพยากรที่เปิดใช้งานการสาน