Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ผ้าสาน

ผ้าสาน

ผ้า สานคือชุดของทรัพยากรที่เปิดใช้งานสาน เป็นวิธีที่สะดวกสำหรับโหนด Weave ในบ้านของผู้ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อความอย่างปลอดภัย

ผ้าถูกจัดเตรียมโดยโหนดแรกในระบบ Weave เมื่อจัดเตรียมแล้วโหนดอื่น ๆ จะสามารถเชื่อมโยงแฟบริคได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ใบรับรอง Weave เราจะได้รับใบรับรองและความปลอดภัยมากขึ้นในภายหลัง แต่อย่าลืมว่าการจับคู่อุปกรณ์และการเข้าร่วม Fabric ใน Weave นั้นปลอดภัย

ทรัพยากรแต่ละรายการใน Fabric ได้รับการกำหนดที่อยู่ IPv6 พิเศษสำหรับใช้งานโดยแอปพลิเคชัน Weave ไม่สำคัญว่าคุณจะใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบใด อีเธอร์เน็ต Wi-Fi หรือเธรดตราบใดที่แต่ละโหนดกำลังเรียกใช้ Weave และเป็นสมาชิกของแฟบริคข้อความอาจถูกส่งและรับ

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณมี Home Area Network (HAN) แบบธรรมดาที่ประกอบด้วยทรัพยากรที่เชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi และ Thread เครือข่ายทั้งสองนี้รวมเข้าด้วยกันโดยเราเตอร์ชายแดนซึ่งมีส่วนร่วมในทั้งสองเครือข่ายและทำหน้าที่เป็นเราเตอร์เพื่อกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลระหว่างกัน

ฮัน

ทรัพยากรในแต่ละเครือข่ายใช้การกำหนดค่าการกำหนดเส้นทาง IP มาตรฐานเพื่อพูดคุยกันผ่านโปรโตคอลการขนส่งเช่น UDP หรือ TCP แต่ด้วยการจัดเตรียมผ้าสานทำให้สามารถส่งผ่านข้อความ Weave ผ่านการขนส่งเดียวกันได้

ฮันกับสาน

ที่อยู่ IPv6

ผ้าสานช่วยให้สามารถกำหนดเส้นทาง IPv6 ได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชัน Weave โดยกำหนดการตั้งค่า Unique Local Address (ULA) ให้กับแต่ละทรัพยากรในผ้า แอปพลิเคชัน Weave ใช้ที่อยู่นี้เพื่อกำหนดเส้นทางข้อความสาน

นี่คือตัวอย่างของที่อยู่ IPv6 Weave ของโหนด:

fd00::fab1:2:3e36:13ff:fe33:732e

มาดูองค์ประกอบต่างๆที่ประกอบกันเป็นที่อยู่

คำนำหน้าส่วนกลาง

โหนด Weave ทั้งหมดใช้ IPv6 global prefix ของ fd00::/48 ที่อยู่ในบล็อกนี้กำหนดโดย IETF ใน RFC-4193 เพื่อใช้ภายในเครือข่ายส่วนตัวเช่น HAN

รหัสผ้า

Fabric ได้รับการกำหนด ID 64 บิตที่สร้างขึ้นแบบสุ่มในระหว่างการจัดเตรียมแฟบริค ID นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคำนำหน้าสากลของ IPv6

ตัวอย่างเช่นหากผ้าถูกกำหนดรหัสผ้าเป็น fab1 คำนำหน้าส่วนกลางของผ้าจะกลายเป็น:

fd00:0000:fab1::/48

รหัสโหนด

แต่ละโหนดในแฟบริคจะกำหนดรหัส Weave Node ให้ตัวเองซึ่งอยู่ในรูปแบบของ IEEE Extended Unique Identifier (EUI-64) โหนดส่วนใหญ่ได้รับ Node ID จากที่อยู่ MAC โหนดอาจมีที่อยู่ MAC 48 บิตหรือ 64 บิตโดยปกติจะเชื่อมโยงกับอินเทอร์เฟซ WiFi หรือ 802.15.4 ตามลำดับ Weave ต้องการใช้ค่า 64 บิตเป็น Node ID เมื่อพร้อมใช้งาน

หากโหนดมีเฉพาะ MAC แอดเดรส 48 บิตตาม RFC 4291 Weave จะแทรกค่า FF:FE ตรงกลาง 16 บิตเพื่อสร้างค่า EUI-64 ซึ่งใช้เป็น Weave Node ID

ตัวอย่างเช่นถ้า MAC แอดเดรสของโหนดคือ 48 บิต 3c:36:13:33:73:2e รหัส Weave Node ที่ได้คือ 3c3613fffe33732e

ในการใช้ Node ID ในที่อยู่ IPv6 คุณต้องแปลงเป็น Interface Identifier โดยพลิกบิตที่เจ็ดเรียกว่าบิตสากล / โลคัล ดังนั้น Node ID ของ 3c3613fffe33732e จึงกลายเป็น Interface Identifier ของ 3e3613fffe33732e

ซับเน็ต

ส่วนสุดท้ายของที่อยู่ Weave IPv6 คือซับเน็ตซึ่งเป็นค่า 16 บิตที่ใช้ระบุอินเทอร์เฟซเครือข่าย ค่าเหล่านี้ถูกกำหนดโดยเครือข่ายพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น Wi-Fi หรือเธรด

สำหรับตัวอย่างนี้สมมติว่าซับเน็ตของเราคือ 0x0002

วางมันทั้งหมดเข้าด้วยกัน

การรวมองค์ประกอบข้างต้นทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้คุณมีที่อยู่ Weave IPv6:

ผ้า ULA

ด้วยทรัพยากรที่เชื่อมต่อกับ Fabric ตอนนี้โปรไฟล์ Weave สามารถส่งผ่านข้อความระหว่างมันกับทรัพยากรอื่น ๆ ในแฟบริคผ่านที่อยู่ IPv6 ที่กำหนดโดย Weave ของโหนด ต่อไปเราจะมาดูพื้นฐานของการส่งข้อความใน Weave

สรุป

สิ่งที่คุณได้เรียนรู้:

  • ผ้าคือชุดของทรัพยากรที่เปิดใช้งาน ซึ่งร่วมมือกันเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้และโครงสร้าง
  • ทรัพยากรจะได้รับการรับรองความถูกต้องและเชื่อมต่อกับแฟบริคอย่างปลอดภัยเสมอ
  • ทรัพยากรแต่ละรายการใน Fabric ได้รับการกำหนด IPv6 Unique Local Address เพื่อใช้โดย Weave
  • ข้อความสาน จะส่งต่อระหว่างที่อยู่ IPv6 เหล่านั้นโดยไม่คำนึงถึงเทคโนโลยีไร้สายหรือการขนส่ง