Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

สานโปรไฟล์

สานโปรไฟล์

มีองค์ประกอบหลายอย่างในกองสานแบบเต็ม แต่ส่วนใหญ่ของฟังก์ชั่นจะถูกจัดกลุ่มเป็นโครงสร้างเชิงตรรกะที่เรียกว่าส่วน กำหนดค่า แต่ละโปรไฟล์สอดคล้องกับชุดของฟังก์ชันการทำงานสานซึ่งประกอบด้วย:

  • โปรโตคอล
  • บทบาทของโปรโตคอล (ผู้เผยแพร่ผู้สมัครสมาชิก)
  • ประเภทข้อความ
  • แบบแผนและข้อมูลที่เผยแพร่
  • รหัสสถานะ
  • รหัสข้อผิดพลาด

เราจะไม่เข้าไปในองค์ประกอบเหล่านี้ในขณะนี้เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละโปรไฟล์

สำหรับการส่งข้อความข้อความโปรไฟล์มักจะเป็นข้อความทั่วไปที่เข้ารหัสใน Weave TLV อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ว่างอยู่ในระดับพรีเมียมหรือไม่จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการรับน้ำหนัก TLV จะไม่ถูกใช้ Echo และ Heartbeat เป็นตัวอย่างของโปรไฟล์ที่ไม่เข้ารหัสข้อความใน TLV

มีโปรไฟล์ที่หลากหลายที่สร้างขึ้นในสาน:

โปรไฟล์
ทั่วไป บริการ ปลอดภัย
การจัดการข้อมูล _ Echo Heartbeat ที่
การถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก รายงานสถานะ คำอธิบายอุปกรณ์
การควบคุมอุปกรณ์ เวลา โซนเวลา
จัดเตรียมเครือข่าย เตรียม ผ้า จัดสรรบริการ
อัพเดตซอฟต์แวร์ เกิดเหตุ ปลุก
Tunneling จับคู่โทเค็นโทลเวย์

ลองมาดูกันสองสามอย่าง

การจัดการข้อมูล

การจัดการข้อมูล รายละเอียดการบริหารจัดการการร้องขอทั้งหมดสำหรับลักษณะการใช้เผยแพร่สมัครรุ่น ฟังก์ชันการทำงานเกือบทั้งหมดในระบบนิเวศ Nest สำหรับการดำเนินงานในชีวิตประจำวันถูกแมปเข้ากับทรัพยากรและลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสคีมาสาน

เราจะดำดิ่งเข้าสู่สคีมาและโปรไฟล์การจัดการข้อมูลในภายหลัง แต่โปรไฟล์นี้เป็นภาระงานของสาน

ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะติดอาวุธของ Nest Secure จากอุปกรณ์มือถือของคุณใช้การจัดการข้อมูล โปรไฟล์ส่งคำขอจากผู้สมัครสมาชิก (อุปกรณ์มือถือ) ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ในโครงสร้าง (Nest Secure และบริการ) ซึ่งรับทราบคำขอเปลี่ยนสถานะติดอาวุธในสคีมาและส่งการตอบกลับเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

เสียงสะท้อน

โปรไฟล์ Echo จัดเตรียมกลไกพื้นฐานเพื่อทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายและเวลาแฝง มันเป็นแบบจำลองหลังจากคำขอ ICMP echo และมีไว้สำหรับการใช้งานที่คล้ายกัน มันคล้ายกับเครือข่าย ping แต่ใช้ข้อความและการเข้ารหัสสานถ้าระบุ

เพย์โหลดของ Echo ประกอบด้วยข้อมูลที่กำหนดโดยโหนดที่ร้องขอและคาดว่าจะได้รับการสะท้อนกลับทุกคำในการตอบสนอง Echo ใช้ทดสอบการเชื่อมต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของผ้าสาน

การเต้นของหัวใจ

โปรไฟล์ Heartbeat จัดให้มีวิธีการบ่งบอกถึงความมีชีวิตชีวาของโหนดหนึ่งไปยังโหนดอื่น ๆ ในเครือข่าย โดยทั่วไปแล้วสัญญาณ Heartbeat จะถูกส่งเป็นระยะ ๆ หากไม่ได้รับก่อนหมดเวลาที่กำหนดไว้จะถือว่าโหนดล้มเหลว

การเต้นของหัวใจเป็นวิธีที่คุณจะตรวจสอบว่าโหนดสานยังคงเชื่อมต่อกับผ้า ตัวอย่างเช่นการใช้การเต้นของหัวใจระหว่าง Nest Detects และ Nest Guard เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบ Nest Secure

โอนข้อมูลจำนวนมาก

โปรไฟล์ Data ขนาดใหญ่ (BDX) ให้ความสามารถในการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างโหนด ไฟล์ในบริบทนี้อาจเป็นข้อมูลเซ็นเซอร์บันทึกหรือรูปภาพซอฟต์แวร์สำหรับการอัพเดททางอากาศ

BDX สามารถทำงานได้ผ่านโปรโตคอลการขนส่งที่น่าเชื่อถือหลากหลายรวมถึง TCP และ Weave Reliable Messaging

การจัดเตรียม

มีโปรไฟล์การจัดสรรจำนวนหนึ่งที่ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการจับคู่การรับรองความถูกต้องและการลงทะเบียนบริการของทรัพยากร

การจัดสรรเครือข่าย

โปรไฟล์ Network Provisioning จัดการงานต่าง ๆ เช่นการสแกนหาเครือข่ายรวมถึงการเพิ่มและเปิดใช้งานทรัพยากรในแฟบริค

การจัดสรรบริการ

โปรไฟล์การ จัดสรรบริการ จัดการงานต่างๆเช่นการจับคู่ทรัพยากรเข้ากับบัญชีหรือลงทะเบียนด้วยบริการ

การเตรียมผ้า

โปรไฟล์ จัดเตรียม จัดการงานต่างๆเช่นการสร้างการเข้าร่วมและออกจากเนื้อผ้าหรือการกำหนดค่าเนื้อผ้า

ปะยางรถ

สิ่งที่คุณเรียนรู้:

  • ฟังก์ชันส่วนใหญ่ในสานได้รับการจัดการโดย โปรไฟล์
  • โปรไฟล์คือโปรโตคอลแอปพลิเคชันที่สอดคล้องกับชุดการทำงานเฉพาะ
  • แต่ละโปรไฟล์มีชุดข้อความประเภทของตัวเอง ซึ่งปกติเข้ารหัสด้วย TLV