מאפיין BluetoothGatt

מחלקה ציבורית BluetoothGattCharacteristics מרחיבה את האובייקט

סיכום השדות

UUID מוגן muuid

סיכום של קבלן ציבורי

סיכום השיטות הציבוריות

BluetoothGattDescriptor
getDescriptor(UUID uuid)
BluetoothGattService
מזהה ייחודי אוניברסלי (UUID)
בייט[]
boolean
setValue(ערך בייט)

סיכום שיטות שהועברו בירושה

שדות

UUID מוגן mUuid

בנאים ציבוריים

גלוי לכול BluetoothGattCharacteristic ()

שיטות ציבוריות

public BluetoothGattDescriptor getDescriptor (UUID uuid)

פרמטרים
Uuid

Public BluetoothGattService getService ()

UUID ציבורי getUuid ()

public בייט[] getValue ()

בוליאני ציבורי setValue (בייט[] value)

פרמטרים
value