Cechy Bluetooth Bluetooth

klasa publiczna BluetoothGattCharacteristic powoduje rozszerzenie obiektu

Podsumowanie pola

chroniony identyfikator UUID mUuid

Publiczny konstruktor – podsumowanie

Podsumowanie metody publicznej

Deskryptor BluetoothGatt
getDescriptor (uUID uuid)
Usługa BluetoothGatt
UUID
bajt[]
wartość logiczna
setValue(wartość[]

Podsumowanie metody dziedziczonej

Pola

uUID chroniony mUuid

Budownictwo publiczne

publiczna BluetoothGattCharacteristic ()

Metody publiczne

public BluetoothGattDescriptor getDescriptor (UUID uuid)

Parametry
UUID

public BluetoothGattService getService ()

publiczny identyfikator UUID getUuid ()

bajt publiczny[] getValue ()

public boolean setValue (byte[] wartość)

Parametry
wartość