BluetoothGattcharacteristic

Nesnelerin kapsamını genişleten BluetoothGattcharacteristic sınıfı

Alan Özeti

korumalı UUID mUuid

Herkese Açık Oluşturucu Özeti

Herkese Açık Yöntem Özeti

BluetoothGatt Açıklayıcı
getDescriptor(UUID uuid)
BluetoothGatt Hizmeti
UUID
bayt[]
boolean
setValue(bayt[] değer)

Devralınan Yöntem Özeti

Alanlar

korumalı UUID mUuid

İnşaat Ustaları

herkese açık BluetoothGattcharacteristic ()

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık BluetoothGattDescriptor getDescriptor (UUID uuid)

Parametreler
uuid

herkese açık BluetoothGattService getService ()

herkese açık UUID getUuid ()

herkese açık bayt[] getValue ()

herkese açık boole setValue (bayt[] değeri)

Parametreler
değer