גוגל מחויבת לקידום עצמי גזעי עבור קהילות שחורות. תראה איך.
דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

BluetoothGattDescriptor

המעמד הציבורי BluetoothGattDescriptor מרחיב אובייקט

סיכום שדה

בייט הסופי הציבור סטטי [] DISABLE_NOTIFICATION_VALUE
בייט הסופי הציבור סטטי [] ENABLE_INDICATION_VALUE
בייט הסופי הציבור סטטי [] ENABLE_NOTIFICATION_VALUE
UUID מוגן mUuid

סיכום בנאי הציבורי

סיכום שיטה הציבורית

BluetoothGattCharacteristic
UUID
getUuid ()
בייט []
בוליאני
setValue (בייט [] ערך)

סיכום שיטה בירושה

פילדס

בייט הסופי הציבור סטטי [] DISABLE_NOTIFICATION_VALUE

בייט הסופי הציבור סטטי [] ENABLE_INDICATION_VALUE

בייט הסופי הציבור סטטי [] ENABLE_NOTIFICATION_VALUE

מוגן UUID mUuid

בנאים ציבוריים

הציבור BluetoothGattDescriptor ()

שיטות הציבור

הציבור BluetoothGattCharacteristic getCharacteristic ()

הציבור UUID getUuid ()

בייט הציבור [] getValue ()

setValue בוליאני הציבור (בייט [] ערך)

פרמטרים
ערך