Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

PasscodeEncryptionSupport

public final class PasscodeEncryptionSupport Nesneyi genişletir

Nest Passcode Encryption şemasını kullanarak parolayı şifrelemek ve şifresini çözmek için yardımcı yöntemler.

Sabit Özet

int kPasscodeEncryptionConfig1_TEST_ONLY Parola şifreleme yapılandırması 1 (YALNIZCA TEST) Not: Bu şifreleme yapılandırması yalnızca test amaçlıdır ve bütünlük veya gizlilik sağlamaz.
int kPasscodeEncryptionConfig2 Parola şifreleme yapılandırması 2

Alan Özeti

genel statik son bayt [] kPasscodeEncKeyDiversifier Parola şifreleme ve kimlik doğrulama anahtarlarının türetilmesinde kullanılan anahtar çeşitlendiricisi.
genel statik son bayt [] kPasscodeFingerprintKeyDiversifier Şifre parmak izi anahtarının türetilmesinde kullanılan anahtar çeşitlendiricisi.

Kamu Kurucu Özeti

Genel Yöntem Özeti

statik Dize
decryptPasscode (bayt [] şifreliPasscode, bayt [] encKey, bayt [] authKey, bayt [] parmak iziKey)
Nest Passcode Encryption şeması kullanılarak şifrelenen bir şifrenin şifresini çözün.
statik bayt []
encryptPasscode (int config, int keyId, uzun nonce, Dize geçiş kodu, bayt [] encKey, bayt [] authKey, bayt [] parmak iziKey)
Nest Passcode Encryption şemasını kullanarak bir şifreyi şifreleyin.
statik int
getEncryptedPasscodeConfig (bayt [] şifreliPasscode )
Şifrelenmiş bir Parola'dan yapılandırma türünü çıkarın.
statik bayt []
getEncryptedPasscodeFingerprint (bayt [] şifreliPasscode )
Şifrelenmiş bir Parola'dan parmak izini çıkarın.
statik int
getEncryptedPasscodeKeyId (bayt [] şifreliPasscode )
Anahtar kimliğini şifrelenmiş bir Paroladan çıkarın.
statik uzun
getEncryptedPasscodeNonce (bayt [] şifreliPasscode )
Şifrelenmemiş bir Parola'dan nonce değerini ayıklayın.
statik boole
isSupportedPasscodeEncryptionConfig (int config)
Belirtilen Parola şifreleme yapılandırmasının desteklenip desteklenmediğini belirler.

Kalıtsal Yöntem Özeti

Sabitler

public static final int kPasscodeEncryptionConfig1_TEST_ONLY

Parola şifreleme yapılandırması 1 (YALNIZCA TEST) Not: Bu şifreleme yapılandırması yalnızca test amaçlıdır ve bütünlük veya gizlilik sağlamaz. Yapılandırma 1 yalnızca geliştirme sürümlerinde kullanılabilir.

Sabit Değer: 1

public static final int kPasscodeEncryptionConfig2

Parola şifreleme yapılandırması 2

Sabit Değer: 2

Alanlar

genel statik son bayt [] kPasscodeEncKeyDiversifier

Parola şifreleme ve kimlik doğrulama anahtarlarının türetilmesinde kullanılan anahtar çeşitlendiricisi.

genel statik son bayt [] kPasscodeFingerprintKeyDiversifier

Parola parmak izi anahtarının türetilmesinde kullanılan anahtar çeşitlendiricisi.

Kamu Yapımcıları

public PasscodeEncryptionSupport ()

Kamusal Yöntemler

public static String decryptPasscode (bayt [] şifreliPasscode, bayt [] encKey, bayt [] authKey, bayt [] parmak iziKey)

Nest Passcode Encryption şeması kullanılarak şifrelenen bir parolanın şifresini çözün.

Parametreler
encryptedPasscode
encKey
authkey
fingerprintKey

public static byte [] encryptPasscode (int config, int keyId, uzun nonce, Dize geçiş kodu, bayt [] encKey, bayt [] authKey, bayt [] parmak iziKey)

Nest Passcode Encryption şemasını kullanarak bir şifreyi şifreleyin.

Parametreler
yapılandırma
KeyID
şimdiki zaman
şifre
encKey
authkey
fingerprintKey

public static int getEncryptedPasscodeConfig (bayt [] şifreliPasscode )

Şifrelenmiş bir Parola'dan yapılandırma türünü ayıklayın.

Parametreler
encryptedPasscode

genel statik bayt [] getEncryptedPasscodeFingerprint (bayt [] şifreliPasscode )

Şifrelenmiş bir Parola'dan parmak izini çıkarın.

Parametreler
encryptedPasscode

public static int getEncryptedPasscodeKeyId (bayt [] şifreliPasscode )

Anahtar kimliğini şifrelenmiş bir Paroladan çıkarın.

Parametreler
encryptedPasscode

public static long getEncryptedPasscodeNonce (bayt [] şifreliPasscode )

Şifrelenmemiş bir Parola'dan nonce değerini ayıklayın.

Parametreler
encryptedPasscode

public static boolean isSupportedPasscodeEncryptionConfig (int config)

Belirtilen Parola şifreleme yapılandırmasının desteklenip desteklenmediğini belirler.

Parametreler
yapılandırma