Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

WeaveSecuritySupport

public ostatnia klasa WeaveSecuritySupport rozszerza Object

Wsparcie bezpieczeństwa Weave

Stałe podsumowanie

Strunowy sNativeLibBaseName
int sSupportedNativeLibVersion

Podsumowanie konstruktora publicznego

Podsumowanie metod publicznych

statyczna pustka
static int

Dziedziczone podsumowanie metod

Stałe

public static final String sNativeLibBaseName

Stała wartość: „WeaveSecuritySupport”

public static final int sSupportedNativeLibVersion

Wartość stała: 1

Konstruktorzy publiczni

public WeaveSecuritySupport ()

Metody publiczne

public static void forceLoad ()

public static int getLibVersion ()