Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

WeaveDeviceDescriptor

public class WeaveDeviceDescriptor Nesneyi genişletir

Alan Özeti

public EnumSet < DeviceFeatures > deviceFeatures Cihaz tarafından desteklenen özellikleri tanımlayan bayraklar kümesi.
halka açık deviceId Örgü cihazı kimliği (0 = mevcut değil).
halka açık fabricId Cihazın ait olduğu dokuma kumaş (0 = mevcut değil).
Genel Takvim üretim tarihi Cihaz üretim tarihi (null = mevcut değil).
genel Dize pairingCode Cihaz eşleme kodu (null = mevcut değil).
genel bayt [] primary802154MACAddress Birincil 802.15.4 arabirimi için MAC adresi (big-endian, null = mevcut değil).
genel bayt [] primaryWiFiMACAddress Birincil WiFi arayüzü için MAC adresi (big-endian, null = mevcut değil).
kamu int ürün Kodu Cihaz ürün kodu (0 = mevcut değil).
kamu int productRevision Cihaz ürünü revizyonu (0 = mevcut değil).
genel Dize rendezvousWiFiESSID WiFi ağını eşleştirmek için ESSID (null = mevcut değil).
genel Dize seri numarası Cihaz seri numarası (null = mevcut değil).
genel Dize yazılım versiyonu Yüklü yazılım sürümü (null = mevcut değil).
kamu int satıcı kodu Cihaz satıcı kodu (0 = mevcut değil).

Kamu Kurucu Özeti

WeaveDeviceDescriptor (int vendorCode, int productCode, int productRevision, int imalatYıl, int imalatMonth, int imalatGün, bayt [] birincil802154MACAdresi, bayt [] birincilWiFiMACAdresi, Dize serialNumarası, Dize rendezvousWiFiESSID, Dize eşleştirmeKodu, uzun cihaz, Dize yazılımı )

Genel Yöntem Özeti

statik WeaveDeviceDescriptor
kod çözme (bayt [] encodedDeviceDesc)

Kalıtsal Yöntem Özeti

Alanlar

public EnumSet < DeviceFeatures > deviceFeatures

Cihaz tarafından desteklenen özellikleri tanımlayan bayraklar kümesi.

halka açık uzun deviceId

Örgü cihazı kimliği (0 = mevcut değil).

kamu uzun kumaş

Cihazın ait olduğu dokuma kumaş (0 = mevcut değil).

Genel Takvim imalatıTarih

Cihaz üretim tarihi (null = mevcut değil).

public String pairingCode

Cihaz eşleme kodu (null = mevcut değil).

genel bayt [] birincil802154MACAdresi

Birincil 802.15.4 arabirimi için MAC adresi (big-endian, null = mevcut değil).

genel bayt [] birincilWiFiMACAdresi

Birincil WiFi arayüzü için MAC adresi (big-endian, null = mevcut değil).

public int productCode

Cihaz ürün kodu (0 = mevcut değil).

public int productRevision

Cihaz ürünü revizyonu (0 = mevcut değil).

kamu dize buluşma

WiFi ağını eşleştirmek için ESSID (null = mevcut değil).

public String serialNumber

Cihaz seri numarası (null = mevcut değil).

public String yazılımı

Yüklü yazılım sürümü (null = mevcut değil).

public int vendorCode

Cihaz satıcı kodu (0 = mevcut değil).

Kamu Yapımcıları

public WeaveDeviceDescriptor ()

public WeaveDeviceDescriptor (int vendorCode, int productCode, int productRevision, int üretimYıl, int imalatMonth, int imalatGün, bayt [] birincil802154MACAdresi, bayt [] birincilWiFiMACAdresi, Dize serialNumber, Dize rendezvousWiFiESSID, Dize eşleştirmeKodu, uzun aygıt, Dize yazılımı, Uzun aygıt deviceFeatures)

Parametreler
satıcı kodu
ürün Kodu
productRevision
manufacturingYear
manufacturingMonth
manufacturingDay
primary802154MACAddress
primaryWiFiMACAddress
seri numarası
rendezvousWiFiESSID
pairingCode
deviceId
fabricId
yazılım versiyonu
deviceFeatures

Kamusal Yöntemler

public static WeaveDeviceDescriptor kod çözme (bayt [] encodedDeviceDesc)

Parametreler
encodedDeviceDesc