Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

WeaveDeviceException

klasa publiczna WeaveDeviceException rozszerza wyjątek

Reprezentuje błąd, który wystąpił na urządzeniu Weave podczas operacji menedżera urządzeń.

Podsumowanie pola

publiczne wew Identyfikator profilu Profil Weave, który definiuje zwracany kod stanu.
publiczne wew Kod statusu Kod opisujący błąd.
publiczne wew SystemErrorCode Opcjonalny specyficzny dla systemu kod błędu opisujący awarię lub 0, jeśli nie jest dostępny.

Podsumowanie konstruktora publicznego

WeaveDeviceException (int statusCode, int profileId, int sysErrorCode, opis ciągu)

Dziedziczone podsumowanie metod

Pola

public int ProfileId

Profil Weave, który definiuje zwracany kod stanu.

public int StatusCode

Kod opisujący błąd.

public int SystemErrorCode

Opcjonalny specyficzny dla systemu kod błędu opisujący awarię lub 0, jeśli nie jest dostępny.

Konstruktorzy publiczni

public WeaveDeviceException ()

public WeaveDeviceException (int statusCode, int profileId, int sysErrorCode, opis ciągu)

Parametry
Kod statusu
identyfikator profilu
sysErrorCode
opis