Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

WeaveDeviceException

ortak sınıf WeaveDeviceException İstisna genişletir

Aygıt yöneticisi işlemi sırasında bir Örgü aygıtında oluşan bir hatayı temsil eder.

Alan Özeti

kamu int Profil kimliği Döndürülen durum kodunu tanımlayan Örgü profili.
kamu int Durum kodu Hatayı tanımlayan bir kod.
kamu int SystemErrorCode Hatayı açıklayan isteğe bağlı sisteme özgü bir hata kodu veya mevcut değilse 0.

Kamu Kurucu Özeti

WeaveDeviceException (int statusCode, int profileId, int sysErrorCode, Dize açıklaması)

Kalıtsal Yöntem Özeti

Alanlar

public int Profil Kimliği

Döndürülen durum kodunu tanımlayan Örgü profili.

public int StatusCode

Hatayı tanımlayan bir kod.

public int SystemErrorCode

Hatayı açıklayan isteğe bağlı sisteme özgü bir hata kodu veya mevcut değilse 0.

Kamu Yapımcıları

public WeaveDeviceException ()

public WeaveDeviceException (int statusCode, int profileId, int sysErrorCode, Dize açıklaması)

Parametreler
durum kodu
Profil kimliği
sysErrorCode
açıklama