Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

nl.Weave.DeviceManager

Interfejsy

Zajęcia

IdentifyDeviceCriteria
NetworkInfo Reprezentuje informacje o sieci skonfigurowanej na urządzeniu Weave lub znanej mu ze skanowania sieci.
NevisPairingCodeDecoding Ta klasa została wycofana. Zamiast tego użyj metod na PairingCodeUtils.
PairingCodeUtils Funkcje narzędziowe do pracy z kodami parowania Nest.
TargetFabricId
TestMain
WeaveDeviceDescriptor
WeaveDeviceManager
WeaveStack

Wyliczenia

Wyjątki

TestMain.TestFailedException
WeaveDeviceException Reprezentuje błąd, który wystąpił na urządzeniu Weave podczas operacji menedżera urządzeń.
WeaveDeviceManagerException