Google jest zaangażowana w pogłębianie równości rasowej dla czarnych społecznościach. Zobacz jak.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

nl.Weave.DeviceManager

interfejsy

klasy

IdentifyDeviceCriteria
NetworkInfo Reprezentuje informacje o sieci skonfigurowanej na urządzeniu splot, czy znany z nim za pomocą skanowania sieci.
NevisPairingCodeDecoding Klasa ta została zaniechana. Należy zamiast tego użyć metody na PairingCodeUtils.
PairingCodeUtils funkcje ułatwiające korzystanie z kodów Nest parowania.
TargetFabricId
TestMain
WeaveDeviceDescriptor
WeaveDeviceManager
WeaveStack

teksty stałe

wyjątki

TestMain.TestFailedException
WeaveDeviceException Reprezentuje błąd, który wystąpił na splot urządzenia podczas operacji Menedżer urządzeń.
WeaveDeviceManagerException