nl::Ble::BTCommandTypeTxTiming

Özet

Herkese açık özellikler

Enable
bool

Herkese açık özellikler

Etkinleştir

bool Enable