nl::Ble::BleLayerObject

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar: nl::Ble::BLEEndPoint

Herkese açık özellikler

mAppState
void *
Nesneyle ilişkilendirilen uygulamaya özel verilere genel işaretçi.
mBle
[YALNIZCA OKUMA] Bu nesnenin sahibi olan BleLayer nesnesinin işaretçisi.

Korunan özellikler

mRefCount
uint32_t

Korunan işlevler

AddRef(void)
void
Release(void)
void

Herkese açık özellikler

mAppState

void * mAppState

Nesneyle ilişkilendirilen uygulamaya özel verilere genel işaretçi.

mBle

BleLayer * mBle

[YALNIZCA OKUMA] Bu nesnenin sahibi olan BleLayer nesnesinin işaretçisi.

Korunan özellikler

mRefCount

uint32_t mRefCount

Korunan işlevler

AddRef

void AddRef(
  void
)

Lansman

void Release(
  void
)