nl::Ble::BleLayerObject

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar: nl::Ble::BLEEndPoint

Herkese açık özellikler

mAppState
void *
Nesneyle ilişkili uygulamaya özel verilerin genel işaretçisi.
mBle
[SALT OKUMA] Bu nesnenin sahibi olan BleLayer nesnesinin üzerine gelin.

Korunan özellikler

mRefCount
uint32_t

Korumalı işlevler

AddRef(void)
void
Release(void)
void

Herkese açık özellikler

mobil uygulama durumu

void * mAppState

Nesneyle ilişkili uygulamaya özel verilerin genel işaretçisi.

mBle

BleLayer * mBle

[SALT OKUMA] Bu nesnenin sahibi olan BleLayer nesnesinin üzerine gelin.

Korunan özellikler

mRefCount

uint32_t mRefCount

Korumalı işlevler

Referans

void AddRef(
  void
)

Serbest bırak

void Release(
  void
)