nl::Inet::InetLayerBasis

#include <src/inet/InetLayerBasis.h>

Bu, bir InetLayer nesnesi tarafından yönetilen referans sayılan nesnelerin temel sınıfıdır.

Özet

Devralma

Şunlardan başlar: nl::Weave::System::Object
Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar:
nl::Inet::DNSSolutionr
nl::Inet::EndPointBasis

Herkese açık işlevler

IsCreatedByInetLayer(const InetLayer & aInetLayer) const
bool
Temel nesne, belirtilen INET katman örneği tarafından elde edilmişse true değerini döndürür.
Layer(void) const
Bu temel nesneye sahip olan Inet katmanı nesnesine başvuru döndürür.

Korumalı işlevler

InitInetLayerBasis(InetLayer & aInetLayer, void *aAppState)
void

Herkese açık işlevler

IsCreatedByInetLayer

bool IsCreatedByInetLayer(
  const InetLayer & aInetLayer
) const 

Temel nesne, belirtilen INET katman örneği tarafından elde edilmişse true değerini döndürür.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aInetLayer
INET katmanı örneği.
İadeler
Sahibi aInetLayer ise true, aksi takdirde false.

Katman

InetLayer & Layer(
  void
) const 

Bu temel nesneye sahip olan Inet katmanı nesnesine başvuru döndürür.

Korumalı işlevler

InitInetLayerBasis

void InitInetLayerBasis(
  InetLayer & aInetLayer,
  void *aAppState
)