nl::Inet::InetLayerBasis

#include <src/inet/InetLayerBasis.h>

Bu, bir InetLayer nesnesi tarafından yönetilen referans numaralı nesnelerin temel sınıfıdır.

Özet

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::System::Object
Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar:
  nl::Inet::DNSResolver
  nl::Inet::EndPointBasis

Kamu işlevleri

IsCreatedByInetLayer(const InetLayer & aInetLayer) const
bool
Temel nesne, belirtilen INET katman örneği tarafından elde edildiyse true değerini döndürür.
Layer(void) const
Bu temel nesnenin sahibi olan Inet katman nesnesine bir referans döndürür.

Korunan işlevler

InitInetLayerBasis(InetLayer & aInetLayer, void *aAppState)
void

Kamu işlevleri

IsCreatedByInetLayer

bool IsCreatedByInetLayer(
  const InetLayer & aInetLayer
) const 

Temel nesne, belirtilen INET katman örneği tarafından elde edildiyse true değerini döndürür.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aInetLayer
INET katmanının bir örneği.
İadeler
Sahibi aInetLayer ise true, değilse false.

Katman

InetLayer & Layer(
  void
) const 

Bu temel nesnenin sahibi olan Inet katman nesnesine bir referans döndürür.

Korunan işlevler

InitInetLayerBasis

void InitInetLayerBasis(
  InetLayer & aInetLayer,
  void *aAppState
)