nl:: örgü:: Kripto:: TO_DRBG

Özet

Yapıcılar ve Yıkıcılar

CTR_DRBG (void)
~CTR_DRBG (void)

Genel türler

@338 Sıralama

Kamu işlevleri

Generate (uint8_t *outData, uint16_t outDataLen, const uint8_t *addData, uint16_t addDataLen)
Instantiate ( EntropyFunct entropyFunct, uint16_t entropyLen, const uint8_t *personalizationData, uint16_t perDataLen)
Reseed (const uint8_t *addData, uint16_t addDataLen)
SelfTest (int verbose)
Uninstantiate (void)
void

Genel türler

@338

 @338

Kamu işlevleri

TO_DRBG

 CTR_DRBG(
 void
)

üret

WEAVE_ERROR Generate(
 uint8_t *outData,
 uint16_t outDataLen,
 const uint8_t *addData,
 uint16_t addDataLen
)

Örneklendirmek

WEAVE_ERROR Instantiate(
 EntropyFunct entropyFunct,
 uint16_t entropyLen,
 const uint8_t *personalizationData,
 uint16_t perDataLen
)

yeniden tohum

WEAVE_ERROR Reseed(
 const uint8_t *addData,
 uint16_t addDataLen
)

Kendi kendini test

WEAVE_ERROR SelfTest(
 int verbose
)

somutlaştırma

void Uninstantiate(
 void
)

~TO_DRBG

 ~CTR_DRBG(
 void
)