nl::Weave::Crypto::HMAC

Özet

Oluşturucular ve Yıkıcılar

HMAC(void)
~HMAC(void)

Herkese açık türler

@348 enum

Kamu işlevleri

AddData(const uint8_t *msgData, uint16_t dataLen)
void
AddData(const BIGNUM & num)
void
Begin(const uint8_t *keyData, uint16_t keyLen)
void
Finish(uint8_t *hashBuf)
void
Reset(void)
void

Herkese açık türler

@348

 @348

Kamu işlevleri

AddData

void AddData(
  const uint8_t *msgData,
  uint16_t dataLen
)

AddData

void AddData(
  const BIGNUM & num
)

Başla

void Begin(
  const uint8_t *keyData,
  uint16_t keyLen
)

Bitiş

void Finish(
  uint8_t *hashBuf
)

HMAC

 HMAC(
  void
)

Sıfırla

void Reset(
  void
)

~HMAC

 ~HMAC(
  void
)