nl::Doku::Kripto::HMAC

Özet

İnşaat Ustaları ve Yıkıcılar

HMAC(void)
~HMAC(void)

Herkese açık türler

@348 enum

Herkese açık işlevler

AddData(const uint8_t *msgData, uint16_t dataLen)
void
AddData(const BIGNUM & num)
void
Begin(const uint8_t *keyData, uint16_t keyLen)
void
Finish(uint8_t *hashBuf)
void
Reset(void)
void

Herkese açık türler

@348

 @348

Herkese açık işlevler

Veri Ekle

void AddData(
  const uint8_t *msgData,
  uint16_t dataLen
)

Veri Ekle

void AddData(
  const BIGNUM & num
)

Başla

void Begin(
  const uint8_t *keyData,
  uint16_t keyLen
)

Bitir

void Finish(
  uint8_t *hashBuf
)

HMAC

 HMAC(
  void
)

Sıfırla

void Reset(
  void
)

~HMAC

 ~HMAC(
  void
)