nl::Weave::DeviceLayer::ConfigurationManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/ConfigurationManagerImpl.h>

EFR32 platformu için ConfigurationManager tekli nesnesinin somut uygulaması.

Özet

nRF52 platformu için ConfigurationManager tekil nesnesinin somut uygulaması.

ESP32 platformu için ConfigurationManager tekli nesnesinin somut uygulaması.

Devralma

Devralma kaynağı:
  nl::Weave::Cihaz Katmanı::Yapılandırma Yöneticisi

nl::GeneralConfigurationManagerImpl< ConfigurationManagerImpl >
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::NRF5Confignl::Weave::DeviceLayer::ConfigurationManagernl::Weave::DeviceLayer::Internal::ESP32Confignl::Weave::DeviceLayer::ConfigurationManagernl::Weave::DeviceLayer::Internal::EFR32Config

Arkadaş dersleri

Internal::GenericConfigurationManagerImpl< ConfigurationManagerImpl >
friend class
Internal::NetworkProvisioningServerImpl
friend class

Arkadaş dersleri

Dahili::GeneralConfigurationManagerImpl< ConfigurationManagerImpl >

friend class Internal::GenericConfigurationManagerImpl< ConfigurationManagerImpl >

Dahili::NetworkProvideingServerImpl

friend class Internal::NetworkProvisioningServerImpl