nl::Dokuma::Cihaz Katmanı::Yapılandırma YöneticisiImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/ConfigurationManagerImpl.h>

EFR32 platformu için ConfigurationManager tekli nesnesinin somut uygulaması.

Özet

nRF52 platformu için ConfigurationManager tekli nesnesinin somut uygulanması.

ESP32 platformu için ConfigurationManager tekli nesnesinin somut uygulaması.

Devralma

Arkadaşlık dersleri

Internal::GenericConfigurationManagerImpl< ConfigurationManagerImpl >
friend class
Internal::NetworkProvisioningServerImpl
friend class

Arkadaşlık dersleri

Dahili::GeneralConfigurationManagerImpl< ConfigurationManagerImpl >

friend class Internal::GenericConfigurationManagerImpl< ConfigurationManagerImpl >

Dahili::NetworkprovisioningServerImpl

friend class Internal::NetworkProvisioningServerImpl