nl::Weave::DeviceLayer::Internal::DeviceIdentityTraitDataSource

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/DeviceIdentityTraitDataSource.h>

Implementuje źródło danych dla Weave DeviceIdentityTrait.

Podsumowanie

Dziedziczenie

Dziedziczy z: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitDataSource

Konstruktorzy i niszczyciele

DeviceIdentityTraitDataSource(void)

Funkcje publiczne

DeviceIdentityTraitDataSource

 DeviceIdentityTraitDataSource(
  void
)