nl::Weave::DeviceLayer::Internal::DeviceIdentityTraitDataSource

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/DeviceIdentityTraitDataSource.h>

Weave DeviceIdentityTrait için bir veri kaynağı uygular.

Özet

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitDataSource

Oluşturucular ve Yıkıcılar

DeviceIdentityTraitDataSource(void)

Kamu işlevleri

DeviceIdentityTraitDataSource

 DeviceIdentityTraitDataSource(
  void
)