nl::Weave::DeviceLayer::Dahili::GenericConnectivityManagerImpl_NoBLE

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericConnectivityManagerImpl_NoBLE.h>

BDE'yi desteklemeyen platformlar için BDE'ye özgü ConnectivityManager özelliklerinin genel uygulanmasını sağlar.

Özet

Bu sınıfın, şablon ImplClass parametresi olarak da görünen ConnectivityManagerImpl sınıfı tarafından (doğrudan veya dolaylı olarak) devralınması amaçlanmıştır.

Bu sınıfın üyeleri hiçbir şey yapmayan ve statik döndürme değerleri döndüren satır içi yöntemlerdir. Bu, derleyicinin #ifdef's kullanmadan ölü kodu optimize etmesine olanak tanır. Örneğin:

``` if (ConnectivityMgr().GetWoBLEServiceMode() != ConnectivityManager::kWoBLEServiceMode_NotSupported) { // ... WoBLE destekleyen cihazlarda bir şey yapın ... } ```

Herkese açık işlevler

_GetBLEDeviceName(char *buf, size_t bufSize)
_GetWoBLEServiceMode(void)
ConnectivityManager::WoBLEServiceMode
_IsBLEAdvertisingEnabled(void)
bool
_IsBLEFastAdvertisingEnabled(void)
bool
_NumBLEConnections(void)
uint16_t
_SetBLEAdvertisingEnabled(bool val)
_SetBLEDeviceName(const char *deviceName)
_SetBLEFastAdvertisingEnabled(bool val)
_SetWoBLEServiceMode(ConnectivityManager::WoBLEServiceMode val)

Herkese açık statik işlevler

_WoBLEServiceModeToStr(ConnectivityManager::WoBLEServiceMode mode)
const char *

Herkese açık işlevler

_GetBLECihazAdı

WEAVE_ERROR _GetBLEDeviceName(
 char *buf,
 size_t bufSize
)

_GetWoBLEServiceMode

ConnectivityManager::WoBLEServiceMode _GetWoBLEServiceMode(
 void
)

_IsBLEAdvertisingEnabled

bool _IsBLEAdvertisingEnabled(
 void
)

_IsBLEFastReklam Etkin

bool _IsBLEFastAdvertisingEnabled(
 void
)

_NumBLEBağlantılar

uint16_t _NumBLEConnections(
 void
)

_SetBLEAdvertisingEnabled

WEAVE_ERROR _SetBLEAdvertisingEnabled(
 bool val
)

_AyarlaBLECihazAdı

WEAVE_ERROR _SetBLEDeviceName(
 const char *deviceName
)

_SetBLEFastAdvertisingEnabled

WEAVE_ERROR _SetBLEFastAdvertisingEnabled(
 bool val
)

_SetWoBLEServiceMode

WEAVE_ERROR _SetWoBLEServiceMode(
 ConnectivityManager::WoBLEServiceMode val
)

Herkese açık statik işlevler

_WoBLEServiceModeToStr

const char * _WoBLEServiceModeToStr(
 ConnectivityManager::WoBLEServiceMode mode
)