nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericConnectivityManagerImpl_NoBLE

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericConnectivityManagerImpl_NoBLE.h>

BDE'yi desteklemeyen platformlar için BDE'ye özgü ConnectivityManager özelliklerinin genel bir uygulamasını sağlar.

Özet

Bu sınıfın, şablonun ImplClass parametresi olarak da görünen ConnectivityManagerImpl sınıfı tarafından (doğrudan veya dolaylı olarak) devralınması amaçlanmıştır.

Bu sınıfın üyelerinin tümü, hiçbir şey yapmayan ve statik değer döndüren satır içi yöntemlerdir. Bu, derleyicinin #ifdef'leri kullanmadan ölü kodları optimize etmesini sağlar. Örneğin:

``` if (ConnectivityMgr().GetWoBLEServiceMode() != ConnectivityManager::kWoBLEServiceMode_NotSupported) { // ... WoBLE'ı destekleyen cihazlarda bir işlem yapın ... } ```

Kamu işlevleri

_GetBLEDeviceName(char *buf, size_t bufSize)
_GetWoBLEServiceMode(void)
ConnectivityManager::WoBLEServiceMode
_IsBLEAdvertisingEnabled(void)
bool
_IsBLEFastAdvertisingEnabled(void)
bool
_NumBLEConnections(void)
uint16_t
_SetBLEAdvertisingEnabled(bool val)
_SetBLEDeviceName(const char *deviceName)
_SetBLEFastAdvertisingEnabled(bool val)
_SetWoBLEServiceMode(ConnectivityManager::WoBLEServiceMode val)

Herkese açık statik işlevler

_WoBLEServiceModeToStr(ConnectivityManager::WoBLEServiceMode mode)
const char *

Kamu işlevleri

_GetBLECihazAdı

WEAVE_ERROR _GetBLEDeviceName(
 char *buf,
 size_t bufSize
)

_GetWoBLEHizmetModu

ConnectivityManager::WoBLEServiceMode _GetWoBLEServiceMode(
 void
)

_IsBLEAdvertisingEnabled

bool _IsBLEAdvertisingEnabled(
 void
)

_IsBLEFastAdvertisingEnabled

bool _IsBLEFastAdvertisingEnabled(
 void
)

_NumBLEBağlantı

uint16_t _NumBLEConnections(
 void
)

_SetBLEAdvertisingEnabled

WEAVE_ERROR _SetBLEAdvertisingEnabled(
 bool val
)

_SetBLECihazAdı

WEAVE_ERROR _SetBLEDeviceName(
 const char *deviceName
)

_SetBLEFastAdvertisingEnabled

WEAVE_ERROR _SetBLEFastAdvertisingEnabled(
 bool val
)

_WoBLEHizmetModunu Ayarla

WEAVE_ERROR _SetWoBLEServiceMode(
 ConnectivityManager::WoBLEServiceMode val
)

Herkese açık statik işlevler

_WoBLEHizmetModuToStr

const char * _WoBLEServiceModeToStr(
 ConnectivityManager::WoBLEServiceMode mode
)