nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericSoftwareUpdateManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericSoftwareUpdateManagerImpl.h>

Birden çok platformda çalışan Yazılım Güncelleme Yöneticisi özelliklerinin genel bir uygulamasını sağlar.

Özet

Bu şablon, SoftwareUpdateManager Bu parametre, şablonun ImplClass parametresi olarak da görünen SoftwareUpdateManagerImpl sınıfı tarafından devralınacak şekilde (doğrudan veya dolaylı olarak) amaçlanmıştır.

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar:
  nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManagerImplnl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManagerImplnl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManagerImpl

Korunan işlevler

DoInit()
void
DownloadComplete(void)
void
GetIntegrityTypeList(::nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::IntegrityTypeList *aIntegrityTypeList)
InstallImage(void)
SoftwareUpdateFailed(WEAVE_ERROR aError, StatusReport *aStatusReport)
void
SoftwareUpdateFinished(WEAVE_ERROR aError)
void
StoreImageBlock(uint32_t aLength, uint8_t *aData)
_Abort(void)
_CheckNow(void)
_GetState(void)
SoftwareUpdateManager::State
_ImageInstallComplete(WEAVE_ERROR aError)
_IsInProgress(void)
bool
_PrepareImageStorageComplete(WEAVE_ERROR aError)
_SetEventCallback(void *const aAppState, const SoftwareUpdateManager::EventCallback aEventCallback)
_SetQueryIntervalWindow(uint32_t aMinWaitTimeMs, uint32_t aMaxWaitTimeMs)
_SetRetryPolicyCallback(const SoftwareUpdateManager::RetryPolicyCallback aRetryPolicyCallback)
void

Korunan statik işlevler

_DefaultEventHandler(void *apAppState, SoftwareUpdateManager::EventType aEvent, const SoftwareUpdateManager::InEventParam & aInParam, SoftwareUpdateManager::OutEventParam & aOutParam)
void

Korunan işlevler

DoInit

void DoInit()

DownloadComplete

void DownloadComplete(
 void
)

GetIntegrityTypeList

WEAVE_ERROR GetIntegrityTypeList(
 ::nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::IntegrityTypeList *aIntegrityTypeList
)

InstallImage

WEAVE_ERROR InstallImage(
 void
)

SoftwareUpdateFailed

void SoftwareUpdateFailed(
 WEAVE_ERROR aError,
 StatusReport *aStatusReport
)

SoftwareUpdateFinished

void SoftwareUpdateFinished(
 WEAVE_ERROR aError
)

StoreImageBlock

WEAVE_ERROR StoreImageBlock(
 uint32_t aLength,
 uint8_t *aData
)

_İptal

WEAVE_ERROR _Abort(
 void
)

_Şimdi Denetle

WEAVE_ERROR _CheckNow(
 void
)

_GetState

SoftwareUpdateManager::State _GetState(
 void
)

_ImageInstallFull

WEAVE_ERROR _ImageInstallComplete(
 WEAVE_ERROR aError
)

_IsInProcess

bool _IsInProgress(
 void
)

_HazırlıkGörüntü Depolamasını tamamlama

WEAVE_ERROR _PrepareImageStorageComplete(
 WEAVE_ERROR aError
)

_SetEventCallback

WEAVE_ERROR _SetEventCallback(
 void *const aAppState,
 const SoftwareUpdateManager::EventCallback aEventCallback
)

_SetQueryIntervalWindow

WEAVE_ERROR _SetQueryIntervalWindow(
 uint32_t aMinWaitTimeMs,
 uint32_t aMaxWaitTimeMs
)

_Yeniden Deneme PolitikasıGeri Çağırma

void _SetRetryPolicyCallback(
 const SoftwareUpdateManager::RetryPolicyCallback aRetryPolicyCallback
)

Korunan statik işlevler

_DefaultEventHandler

void _DefaultEventHandler(
 void *apAppState,
 SoftwareUpdateManager::EventType aEvent,
 const SoftwareUpdateManager::InEventParam & aInParam,
 SoftwareUpdateManager::OutEventParam & aOutParam
)