nl:: örgü:: Aygıt Yöneticisi:: Cihaz durumu

Özet

Genel özellikler

StatusCode
uint16_t
StatusProfileId
uint32_t
SystemErrorCode
uint32_t

Genel özellikler

Durum kodu

uint16_t StatusCode

DurumProfilKimliği

uint32_t StatusProfileId

SistemHataKodu

uint32_t SystemErrorCode