nl::Weave::DeviceManager::DeviceStatus

Özet

Herkese açık özellikler

StatusCode
uint16_t
StatusProfileId
uint32_t
SystemErrorCode
uint32_t

Herkese açık özellikler

StatusCode

uint16_t StatusCode

StatusProfileId

uint32_t StatusProfileId

SystemErrorCode

uint32_t SystemErrorCode