nl::Weave::Platform::Security::SHA1

Özet

Oluşturucular ve Yıkıcılar

SHA1(void)
~SHA1(void)

Herkese açık türler

@342 enum

Kamu işlevleri

AddData(const uint8_t *data, uint16_t dataLen)
void
AddData(const BIGNUM & num)
void
Karmaya bir OpenSSL BIGNUM değeri ekleyin.
Begin(void)
void
Finish(uint8_t *hashBuf)
void
Reset(void)
void

Herkese açık türler

@342

 @342

Kamu işlevleri

AddData

void AddData(
  const uint8_t *data,
  uint16_t dataLen
)

AddData

void AddData(
  const BIGNUM & num
)

Karmaya bir OpenSSL BIGNUM değeri ekleyin.

Başla

void Begin(
  void
)

Bitiş

void Finish(
  uint8_t *hashBuf
)

Sıfırla

void Reset(
  void
)

SHA1

 SHA1(
  void
)

~SHA1

 ~SHA1(
  void
)