nl::Weave::Profiles::BDX_Current::ReceiveInit

Özet

Devralma

Devralır: nl::Weave::Profiles::BDX_Current::SendInit

Oluşturucular ve Yıkıcılar

ReceiveInit()

Kamu işlevleri

ReceiveInit

 ReceiveInit()