nl::Weave::Profiller:BDX_Current::ReceiveInit

Özet

Devralma

Devralma yeri: nl::Weave::Profiles::BDX_Current::SendInit

İnşaat Ustaları ve Yıkıcılar

ReceiveInit()

Herkese açık işlevler

Alma

 ReceiveInit()