nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CircularEventReader

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

program TLVReader oparty na pliku CircularEventBuffer.

Podsumowanie

Dziedziczenie

Dziedziczy z: nl::Weave::TLV::TLVReader

Funkcje publiczne

Init(CircularEventBuffer *inBuf)
void
Inicjuje obiekt TLVReader oparty na obiekcie CircularEventBuffer.

Funkcje publiczne

Zainicjuj

void Init(
  CircularEventBuffer *inBuf
)

Inicjuje obiekt TLVReader oparty na obiekcie CircularEventBuffer.

Odczytywanie rozpoczyna się w obiekcie CircularTLVBuffer należącym do tego elementu CircularEventBuffer. Gdy czytelnik zabraknie danych, rozpocznie odczyt z poprzedniej wartości CircularEventBuffer.

Szczegóły
Parametry
[in] inBuf
Wskaźnik w pełni zainicjowanego obiektu CircularEventBuffer.