nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IWeavePublisherLock

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionEngine.h>

Interfejs, który ma zostać wdrożony przez aplikację w celu serializacji dostępu do kluczowych struktur danych WDM.

Podsumowanie

Powinno być to możliwe dzięki implementacji blokady rekurencyjnej.

Funkcje publiczne

Lock(void)=0
virtual WEAVE_ERROR
Unlock(void)=0
virtual WEAVE_ERROR

Funkcje publiczne

Zamek

virtual WEAVE_ERROR Lock(
  void
)=0

Odblokuj

virtual WEAVE_ERROR Unlock(
  void
)=0